Blog

Čas je kruh v bytosti, v blízkosti past_ieri

Čas je kruh. Preplávanie cez úžinu, ktorá sa napokon znovu zopakuje, len čo ňou prejdeš. Akurát o malý čas neskôr. To uznávam. Ale inak sa otáča do seba a cirkuluje. abgelous9invert.JPG Pozerám seriál, ktorý som videl ako dieťa. Pýtam sa, čo som urobil za ten čas. Ak...

Čas je kruh. Preplávanie cez úžinu, ktorá sa napokon znovu zopakuje, len čo ňou prejdeš. Akurát o malý čas neskôr. To uznávam. Ale inak sa otáča do seba a cirkuluje. abgelous9invert.JPG Pozerám seriál, ktorý som videl ako dieťa. Pýtam sa, čo som urobil za ten čas. Ak...

Chyby nášho najlepšieho prezidenta

Keď zomrel Václav Havel, náš najlepší prezident za vyše 50 rokov, bol som okrem iného zvedavý aké reakcie to vyvolá na Slovensku, a zvlášť u slovenských katolíkov. Ako realistické sa znova ukázali pesimistické očakávania. Pre väčšinu občanov Slovenska to zdá sa neznamenalo takmer nič, čo priamo súvi...

Keď zomrel Václav Havel, náš najlepší prezident za vyše 50 rokov, bol som okrem iného zvedavý aké reakcie to vyvolá na Slovensku, a zvlášť u slovenských katolíkov. Ako realistické sa znova ukázali pesimistické očakávania. Pre väčšinu občanov Slovenska to zdá sa neznamenalo takmer nič, čo priamo súvi...

Je sv.krst iba liturgický obrad?

Ježiš sa dal pokrstiť v Jordáne vodou v dospelom veku. Krst detí nie je nanucovaním viery, ale pozvánkou k viere. Zmýva dedičný hriech a vyprosuje čisté svedomie. / 1Pt 3,21/ Bolo by nezodpovedné od rodičov nekrstiť svoje deti, lebo nik nevie, či sa napr. dospelosti vôbec dožijú. Sám Ján Krstiteľ ...

Ježiš sa dal pokrstiť v Jordáne vodou v dospelom veku. Krst detí nie je nanucovaním viery, ale pozvánkou k viere. Zmýva dedičný hriech a vyprosuje čisté svedomie. / 1Pt 3,21/ Bolo by nezodpovedné od rodičov nekrstiť svoje deti, lebo nik nevie, či sa napr. dospelosti vôbec dožijú. Sám Ján Krstiteľ ...

Pokora

Svätého Augustína nazvali „učiteľom pokory“. Sám zo skúsenosti poznal ľudskú slabosť. Preto taktiež celý život bojoval proti pelagiánom, ktorí umenšovali význam milosti a Božej pomoci. Svätý Augustín sa rád vracal k textu sv. Matúša (11, 29): „Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájd...

Svätého Augustína nazvali „učiteľom pokory“. Sám zo skúsenosti poznal ľudskú slabosť. Preto taktiež celý život bojoval proti pelagiánom, ktorí umenšovali význam milosti a Božej pomoci. Svätý Augustín sa rád vracal k textu sv. Matúša (11, 29): „Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájd...

5 P poriadneho muža

/z lat. muž : vir. Nepodarený chlap: „virus“/ V škole sa to neučí a v ústave štátu ako dôležité nespomína. V praxi života je to maskulínne pomiešané, zdravé s chorým. Nie je jednoduché to rozlíšiť. Pokúsil som za dať...

/z lat. muž : vir. Nepodarený chlap: „virus“/ V škole sa to neučí a v ústave štátu ako dôležité nespomína. V praxi života je to maskulínne pomiešané, zdravé s chorým. Nie je jednoduché to rozlíšiť. Pokúsil som za dať...

Politická korektnosť v medicíne - ako sa mení rétorika

V našich krajinách je pre umelý potrat zaužívaným slovom interrupcia – podľa slovníku cudzích slov ide o „umelé prerušenie tehotenstva“. Je však toto slovo náležitým pomenovaním zákroku, pre ktorý sa používa? Veď ak je raz vykonaný potrat, nejde predsa o prerušenie tehotenstva, ale o jeho ukončenie....

V našich krajinách je pre umelý potrat zaužívaným slovom interrupcia – podľa slovníku cudzích slov ide o „umelé prerušenie tehotenstva“. Je však toto slovo náležitým pomenovaním zákroku, pre ktorý sa používa? Veď ak je raz vykonaný potrat, nejde predsa o prerušenie tehotenstva, ale o jeho ukončenie....

5 P normálnej ženy

Bol som ešte malý chlapec, keď spomínal môj otec, lekár, tzv.5 P ženy. Nikde som o tom potom nečítal, a tak som si to skúsil domyslieť. 1.Pekná 2.Poctivá 3.Pracovitá 4.Príjemná 5.Pobožná Neviem, či som to odhadol správne. Niektoré majú i čosi iné, ale to je už asi nadštandart: Poslušná Pre do...

Bol som ešte malý chlapec, keď spomínal môj otec, lekár, tzv.5 P ženy. Nikde som o tom potom nečítal, a tak som si to skúsil domyslieť. 1.Pekná 2.Poctivá 3.Pracovitá 4.Príjemná 5.Pobožná Neviem, či som to odhadol správne. Niektoré majú i čosi iné, ale to je už asi nadštandart: Poslušná Pre do...

Bázeň Božia

Moderný človek nerád hovorí, či počúva o bázni Božej, o strachu zo smrti, o súde, o pekle. Pripomína mu to stredovek. Zdá sa mu vhodnejšie a primeranejšie stupňu náboženského vývoja človeka evanjeliové učenie o láske, ktorá vyháňa strach zo súdu (porov. 1Jn 4, 18). Ako sa zdá, ani spoločensko-psych...

Moderný človek nerád hovorí, či počúva o bázni Božej, o strachu zo smrti, o súde, o pekle. Pripomína mu to stredovek. Zdá sa mu vhodnejšie a primeranejšie stupňu náboženského vývoja človeka evanjeliové učenie o láske, ktorá vyháňa strach zo súdu (porov. 1Jn 4, 18). Ako sa zdá, ani spoločensko-psych...

Žiť inkarnačným či reinkarnačným štýlom?

Pseudokatechizmy hinduizmu, budhizmu a new age ponúkajú reinkarnáciu ako svoju predstavu večného života. Čo na to kresťanstvo? Je celkom proti. Považuje takú eschatológiu /nauka o posledných veciach človeka/ nielen za škuľavú, ale i čaptavú. Prečo? Lebo odporúčania tohoto ducha nie sú férové. Je t...

Pseudokatechizmy hinduizmu, budhizmu a new age ponúkajú reinkarnáciu ako svoju predstavu večného života. Čo na to kresťanstvo? Je celkom proti. Považuje takú eschatológiu /nauka o posledných veciach človeka/ nielen za škuľavú, ale i čaptavú. Prečo? Lebo odporúčania tohoto ducha nie sú férové. Je t...

Zbožnosť

Náboženstvo je pomer človeka k Bohu, nášmu cieľu, ideálu dokonalosti. Preto všetky čnosti a všetky dobré skutky sú prejavom zbožnosti. Napriek tomu existuje i samostatná čnosť zbožnosti (nábožnosti), o ktorej je potrebné hovoriť. Pri čnosti zbožnosti ide o základný, vnútorný postoj, ktorý sa nie ľa...

Náboženstvo je pomer človeka k Bohu, nášmu cieľu, ideálu dokonalosti. Preto všetky čnosti a všetky dobré skutky sú prejavom zbožnosti. Napriek tomu existuje i samostatná čnosť zbožnosti (nábožnosti), o ktorej je potrebné hovoriť. Pri čnosti zbožnosti ide o základný, vnútorný postoj, ktorý sa nie ľa...