Blog

O sedmospáčoch, čo čakajú na antikrista

Jeden z obrovských trapasov medzi chrápajúcimi učeníkmi je čakanie na vystúpenie antikristovej vlády vraj iba na konci čias. A tí mnohí antikristi v dvetisícročných dejinách Cirkvi nás ešte nestihli prebudiť? Už sv. apoštol Ján vo svojom treťom liste nás v prvom storočí upozorňuje na namyslenéh...

Jeden z obrovských trapasov medzi chrápajúcimi učeníkmi je čakanie na vystúpenie antikristovej vlády vraj iba na konci čias. A tí mnohí antikristi v dvetisícročných dejinách Cirkvi nás ešte nestihli prebudiť? Už sv. apoštol Ján vo svojom treťom liste nás v prvom storočí upozorňuje na namyslenéh...

Je čas vyjsť von z kostolov

logo1.png Ste unavení a znechutení tým všetkým, čo sa na Slovensku pred voľbami deje? Už vás nebaví iba sa prizerať a nadávať? Túžite po tom, aby Slovensko bolo raz iné? Rozhodli sme sa na to ísť úplne inak. Vybrali sme si cestu modlitby a pôstu, lebo veríme, že tadia...

logo1.png Ste unavení a znechutení tým všetkým, čo sa na Slovensku pred voľbami deje? Už vás nebaví iba sa prizerať a nadávať? Túžite po tom, aby Slovensko bolo raz iné? Rozhodli sme sa na to ísť úplne inak. Vybrali sme si cestu modlitby a pôstu, lebo veríme, že tadia...

Rôzne druhy poslušnosti

V dejinách kresťanskej asketiky sa prejavili viaceré druhy poslušnosti. Zamyslime sa nad nimi. POSLUŠNOSŤ „STARCOVI“ Bola to napríklad poslušnosť určitej osobe, ktorá sa uplatňovala najmä medzi egyptskými mníchmi v prvých storočiach kresťanstva. Čo to znamená? Žiak, novic, si zvolil medzi mníchmi „s...

V dejinách kresťanskej asketiky sa prejavili viaceré druhy poslušnosti. Zamyslime sa nad nimi. POSLUŠNOSŤ „STARCOVI“ Bola to napríklad poslušnosť určitej osobe, ktorá sa uplatňovala najmä medzi egyptskými mníchmi v prvých storočiach kresťanstva. Čo to znamená? Žiak, novic, si zvolil medzi mníchmi „s...

Prorocká úloha katolíckych univerzít

List rektora KUna Nedeľu Katolíckej univerzity v Ružomberku29. januára 2012 V dejinách vyvoleného národa sa s výnimočnou úctou spomínajú proroci, ktorí počas svojho života bývali prenasledovaní a obyčajne zomierali násilnou smrťou. Boh ich vzbudil vo vyvolenom národe, aby vystupovali proti nespravod...

List rektora KUna Nedeľu Katolíckej univerzity v Ružomberku29. januára 2012 V dejinách vyvoleného národa sa s výnimočnou úctou spomínajú proroci, ktorí počas svojho života bývali prenasledovaní a obyčajne zomierali násilnou smrťou. Boh ich vzbudil vo vyvolenom národe, aby vystupovali proti nespravod...

Smrťou sa život nekončí, iba mení

Trinástou komnatou každého človeka je smrť, nikto na ňu nie je odborník. Aj ten, čo o nej veľa vie, keď sa objaví so svojimi tajomstvami, stíchne. „Smrť nie je zlá, je iba kus života ťažkého“, povedal Jíři Wolker pred svojou mladou smrťou. „Smrťou sa život nekončí, iba mení“, počúvame na pohreboch a...

Trinástou komnatou každého človeka je smrť, nikto na ňu nie je odborník. Aj ten, čo o nej veľa vie, keď sa objaví so svojimi tajomstvami, stíchne. „Smrť nie je zlá, je iba kus života ťažkého“, povedal Jíři Wolker pred svojou mladou smrťou. „Smrťou sa život nekončí, iba mení“, počúvame na pohreboch a...

Poslušnosť svätcov

Uvedieme si príklady toho, ako o poslušnosti zmýšľali niektorí svätci. Najskôr uvediem príklad z prostredia Spoločnosti Ježišovej (jezuitov) a potom z františkánskeho prostredia. V histórii zájdem až k počiatkom týchto dvoch rádov. Svätý Ignác sa na začiatku roku 1548 rozhodoval, koho zo svojho dom...

Uvedieme si príklady toho, ako o poslušnosti zmýšľali niektorí svätci. Najskôr uvediem príklad z prostredia Spoločnosti Ježišovej (jezuitov) a potom z františkánskeho prostredia. V histórii zájdem až k počiatkom týchto dvoch rádov. Svätý Ignác sa na začiatku roku 1548 rozhodoval, koho zo svojho dom...

Gorila nie je jediná

O Gorile čítame denne. Je veľká. Je viditeľná. Je centrom pozornosti. Je naša. Tvári sa, že je jediná, ale nie je. Je však strašne hladná, pri Gorile je možné rovno povedať že nenažraná. Požiera iné, dôležitejšie zvieratá a témy. Gorila je o podvodoch a kradnutí. Je o nenažranosti našich politikov. ...

O Gorile čítame denne. Je veľká. Je viditeľná. Je centrom pozornosti. Je naša. Tvári sa, že je jediná, ale nie je. Je však strašne hladná, pri Gorile je možné rovno povedať že nenažraná. Požiera iné, dôležitejšie zvieratá a témy. Gorila je o podvodoch a kradnutí. Je o nenažranosti našich politikov. ...

Povinnosť bojovať proti karme

Čo by ste si pomysleli o lekárovi, ktorý by nechal vykrvácať na urgente pacienta, o ktorom sa dozvedel, že zhavaroval preto, lebo nedodržal dopravné predpisy? Povinnosť lekára je zachraňovať život a nie filozofovať, či si zdravotnú pomoc niekto zaslúži alebo nie, však? Ak by totiž do dôsledkov začal...

Čo by ste si pomysleli o lekárovi, ktorý by nechal vykrvácať na urgente pacienta, o ktorom sa dozvedel, že zhavaroval preto, lebo nedodržal dopravné predpisy? Povinnosť lekára je zachraňovať život a nie filozofovať, či si zdravotnú pomoc niekto zaslúži alebo nie, však? Ak by totiž do dôsledkov začal...

...až k hrobu Jána Langoša

Bez médií, širokej verejnosti, politikov. Avšak stále pod dozorom polície (pretože to bola nahlásená akcia). Takýto bol pochod od busty Jána Langoša až k jeho hrobu. Kráčali sme svižne, no napriek tomu nám to trvalo niečo viac ako hodinu. Dvojice, trojice predtým často neznámych ľudí sa spolu rozprá...

Bez médií, širokej verejnosti, politikov. Avšak stále pod dozorom polície (pretože to bola nahlásená akcia). Takýto bol pochod od busty Jána Langoša až k jeho hrobu. Kráčali sme svižne, no napriek tomu nám to trvalo niečo viac ako hodinu. Dvojice, trojice predtým často neznámych ľudí sa spolu rozprá...

Poslušnosť

Ako ide dohromady poslušnosť a sloboda človeka? Môže sa rozumom a slobodou obdarovaný jedinec podriaďovať niekomu druhému; nie je to proti jeho ľudskej dôstojnosti? Odpoveď na otázku poslušnosti je potrebné hľadať jednak v štruktúre človeka, ale tiež v realite skutočnosti, ktorá vznikla hriechom. C...

Ako ide dohromady poslušnosť a sloboda človeka? Môže sa rozumom a slobodou obdarovaný jedinec podriaďovať niekomu druhému; nie je to proti jeho ľudskej dôstojnosti? Odpoveď na otázku poslušnosti je potrebné hľadať jednak v štruktúre človeka, ale tiež v realite skutočnosti, ktorá vznikla hriechom. C...