Blog

Z BLOGU: 25. marec 2012 trochu inak

svieckova-fero.jpg Keď človek vidí stužky zelené, usmeje, zaspomína na maturitu. Keď vidí čierne, sklopí zrak, zamyslí sa. Ako sa pozeráme na „tú“ bielu? A ako sa na nás pozerajú ľudia, keď máme biele stužky? O čom bola a je Sviečková manifestácia? Nad tým, všetkým sa...

svieckova-fero.jpg Keď človek vidí stužky zelené, usmeje, zaspomína na maturitu. Keď vidí čierne, sklopí zrak, zamyslí sa. Ako sa pozeráme na „tú“ bielu? A ako sa na nás pozerajú ľudia, keď máme biele stužky? O čom bola a je Sviečková manifestácia? Nad tým, všetkým sa...

Bludy Posolstva grálu

Kto pľuje na nebo, padne to na neho. To sme vedeli už dávno. Sú medzi nami vyznavači tzv.grálu, čo tvrdia, že kniha "Vo svetle pravdy" je pokračovaním biblie a komplexne systematickým výkladom zákonov stvorenia. Píšu sa v nej mnohé zaujímavé veci a hlboké súvislosti vedúce ku pochopeniu di...

Kto pľuje na nebo, padne to na neho. To sme vedeli už dávno. Sú medzi nami vyznavači tzv.grálu, čo tvrdia, že kniha "Vo svetle pravdy" je pokračovaním biblie a komplexne systematickým výkladom zákonov stvorenia. Píšu sa v nej mnohé zaujímavé veci a hlboké súvislosti vedúce ku pochopeniu di...

O tých, o ktorých sa dá oprieť

Zdanlivo obyčajná akcia. Hokejbalový turnaj. Šesť účastníkov z rôznych miest zo západného a stredného Slovenska. Chalani, spolu s nimi ich tréneri a saleziáni kňazi. Zdanlivo obyčajný turnaj, v ktorom malo ísť o medaily, o postup ďalej, o výhry,... ale išlo tam o mnoho viac... Organizovanie takejto...

Zdanlivo obyčajná akcia. Hokejbalový turnaj. Šesť účastníkov z rôznych miest zo západného a stredného Slovenska. Chalani, spolu s nimi ich tréneri a saleziáni kňazi. Zdanlivo obyčajný turnaj, v ktorom malo ísť o medaily, o postup ďalej, o výhry,... ale išlo tam o mnoho viac... Organizovanie takejto...

Z BLOGU: Tri súvislosti jedného dátumu

baby-feet-pictures.jpg 25. marec v našich kalendároch je dôležitým dátumom. A nielen pre tých, ktorí ako ja majú za blízkych ľudí nositeľov mena Marián. Sviatok Zvestovania Pána, ktorý ohlasuje o deväť mesiacov sviatok Jeho narodenia - Vianoce, je pozvaním k úcte poča...

baby-feet-pictures.jpg 25. marec v našich kalendároch je dôležitým dátumom. A nielen pre tých, ktorí ako ja majú za blízkych ľudí nositeľov mena Marián. Sviatok Zvestovania Pána, ktorý ohlasuje o deväť mesiacov sviatok Jeho narodenia - Vianoce, je pozvaním k úcte poča...

Katolícky znamená aj kompletný

Kresťan katolík si má všímať a ctiť rôznorodú prítomnosť Vzkrieseného Krista už tu: Vo sviatostiach, v pápežovi v Panne Márii, vo Svätom Písme, vo svätých, v histórii Cirkvi... V chorom, hladnom, uväznenom, v pocestnom, núdznom... Aj v samom sebe, ak sme v milosti po...

Kresťan katolík si má všímať a ctiť rôznorodú prítomnosť Vzkrieseného Krista už tu: Vo sviatostiach, v pápežovi v Panne Márii, vo Svätom Písme, vo svätých, v histórii Cirkvi... V chorom, hladnom, uväznenom, v pocestnom, núdznom... Aj v samom sebe, ak sme v milosti po...

Evidence-based medicine – kritický pohľad

Pojem evidence-based medicine bol zavedený v odborných kruhoch začiatkom 90. rokov 20.storočia, oslavuje teda približne dvadsiate narodeniny. Pod lákavým názvom sa však môže skrývať všeličo, v závislosti od toho, kto a čo pod týmto termínom myslí. Tento pojem je v medicíne tak zaužívaný, že niet div...

Pojem evidence-based medicine bol zavedený v odborných kruhoch začiatkom 90. rokov 20.storočia, oslavuje teda približne dvadsiate narodeniny. Pod lákavým názvom sa však môže skrývať všeličo, v závislosti od toho, kto a čo pod týmto termínom myslí. Tento pojem je v medicíne tak zaužívaný, že niet div...

Z BLOGU: ... až k bytu Jána Ch. Korca

k.korec_.jpg Oslovil ma článok Františka Neupauera, ktorý s tromi priateľmi navštívil vo februári muža, ktorý menil „beh našich dejín“ – Silva Krčméryho. Chcel by som tento pohľad doplniť a rozšíriť. Tri osobnostné piliere podzemnej Cirkvi na Slovensku – tajne vysväten...

k.korec_.jpg Oslovil ma článok Františka Neupauera, ktorý s tromi priateľmi navštívil vo februári muža, ktorý menil „beh našich dejín“ – Silva Krčméryho. Chcel by som tento pohľad doplniť a rozšíriť. Tri osobnostné piliere podzemnej Cirkvi na Slovensku – tajne vysväten...

Duchovná útecha

Uvažovanie o duchovnej úteche a tiež neúteche patrí do témy rozlišovania duchov. Svätý Ignác z Loyoly ho uvádza vo svojich Pravidlách a venuje mu pomerne veľký priestor; o úteche a neúteche sa dočítame v treťom až jedenástom pravidle. Pre rozsiahlosť témy ju musíme rozdeliť na viac častí: dnes sa bu...

Uvažovanie o duchovnej úteche a tiež neúteche patrí do témy rozlišovania duchov. Svätý Ignác z Loyoly ho uvádza vo svojich Pravidlách a venuje mu pomerne veľký priestor; o úteche a neúteche sa dočítame v treťom až jedenástom pravidle. Pre rozsiahlosť témy ju musíme rozdeliť na viac častí: dnes sa bu...

Z BLOGU: List predsedníčke vlády SR k jej podpore Filmovému festivalu inakosti

list-inakost1.jpg Vážená pani predsedníčka vlády SR, s poľutovaním som zistil, že Úrad vlády Slovenskej republiky sa aktívne podieľa na propagácii homosexuálneho spôsobu života medzi mládežou a deťmi. Úrad vlády SR je hlavným partnerom Filmového festivalu inakosti, na...

list-inakost1.jpg Vážená pani predsedníčka vlády SR, s poľutovaním som zistil, že Úrad vlády Slovenskej republiky sa aktívne podieľa na propagácii homosexuálneho spôsobu života medzi mládežou a deťmi. Úrad vlády SR je hlavným partnerom Filmového festivalu inakosti, na...

Kto je to osobnosť?

Má na veci vlastný názor a nebojí sa ho vysloviť. Dokáže ho zmeniť, ak dospeje k dokonalejšiemu pohľadu. Pred nikým sa neponižuje a nad nikoho sa nepovyšuje. Dokáže plávať i proti prúdu. Neresti v okolí v ňom prebudia presne opačné čnosti. Vie sa za svoj názor obetovať i trpieť. Z mínusov vie ur...

Má na veci vlastný názor a nebojí sa ho vysloviť. Dokáže ho zmeniť, ak dospeje k dokonalejšiemu pohľadu. Pred nikým sa neponižuje a nad nikoho sa nepovyšuje. Dokáže plávať i proti prúdu. Neresti v okolí v ňom prebudia presne opačné čnosti. Vie sa za svoj názor obetovať i trpieť. Z mínusov vie ur...