Blog

Bigbítový kňaz

Baláž a Tondra.jpg „Človek je cestou Cirkvi.“ Toto heslo II. vatikánskeho koncilu charakterizuje nielen posolstvo prelomových rokov v Cirkvi, ale aj postoje nositeľov duchovnej obnovy, zmien a nádeje pokoncilového obdobia. Stredná a východná Európa ich prežívali v túž...

Baláž a Tondra.jpg „Človek je cestou Cirkvi.“ Toto heslo II. vatikánskeho koncilu charakterizuje nielen posolstvo prelomových rokov v Cirkvi, ale aj postoje nositeľov duchovnej obnovy, zmien a nádeje pokoncilového obdobia. Stredná a východná Európa ich prežívali v túž...

Modlitba a pokánie za cirkev

Modlitbu za pápeža, biskupov a kňazov a modlitbu za cirkev som väčšinou vnímal ako formalitu, ktorá musí byť, ale nikdy som ju nechápal ako naliehavú potrebu. Dnes to ako formalitu nevnímam. Dnes to pociťujem ako jedinú možnú odpoveď na to, čo sa deje, v postoji lásky ku všetkým, ktorých sa to najvi...

Modlitbu za pápeža, biskupov a kňazov a modlitbu za cirkev som väčšinou vnímal ako formalitu, ktorá musí byť, ale nikdy som ju nechápal ako naliehavú potrebu. Dnes to ako formalitu nevnímam. Dnes to pociťujem ako jedinú možnú odpoveď na to, čo sa deje, v postoji lásky ku všetkým, ktorých sa to najvi...

Apoštol Bezák

Znáte příběh Jana, nejmladšího Ježíšova apoštola? Ježíš ho povolal, a on nechal všeho a šel za ním. Tři roky mu věrně sloužil, až jednou v červnu ho Ježíš bez vysvětlení vyhodil, zakázal mu pobývat na území Izraele a veřejně vystupovat. Když se lidé ptali, proč to udělal, vzkázal jim, že nemají prá...

Znáte příběh Jana, nejmladšího Ježíšova apoštola? Ježíš ho povolal, a on nechal všeho a šel za ním. Tři roky mu věrně sloužil, až jednou v červnu ho Ježíš bez vysvětlení vyhodil, zakázal mu pobývat na území Izraele a veřejně vystupovat. Když se lidé ptali, proč to udělal, vzkázal jim, že nemají prá...

Deviatnik k Božskému Srdcu Ježišovmu

Milí priatelia, iste viete, že ako predseda FKI mám možnosť o.i. byť aj bližšie k Cirkvi, či k jej zástupcom. Som rád, že sa môžem-e stretávať s nástupcami apoštolov. Byť s nimi. A predsa ma aj niečo trápi.... Iste, tak ako každého z Vás, aj mňa trápi, keď vidím, že "sa pália mosty". Keď vidíme, že ...

Milí priatelia, iste viete, že ako predseda FKI mám možnosť o.i. byť aj bližšie k Cirkvi, či k jej zástupcom. Som rád, že sa môžem-e stretávať s nástupcami apoštolov. Byť s nimi. A predsa ma aj niečo trápi.... Iste, tak ako každého z Vás, aj mňa trápi, keď vidím, že "sa pália mosty". Keď vidíme, že ...

Pred koncom sveta...

Koniec osobného života a nášho malého sveta bude 21.12.2012 pravdepodobne asi pre dvestotisíc ľudí na tejto planéte. Tak ako to je štatisticky priemerne každý deň. Kto nám zaručí, že medzi nimi nebudeme ja alebo ty? Preto sú reči o tom, že príde raz koniec vlastne užitočné. Bodaj by nás priviedli k...

Koniec osobného života a nášho malého sveta bude 21.12.2012 pravdepodobne asi pre dvestotisíc ľudí na tejto planéte. Tak ako to je štatisticky priemerne každý deň. Kto nám zaručí, že medzi nimi nebudeme ja alebo ty? Preto sú reči o tom, že príde raz koniec vlastne užitočné. Bodaj by nás priviedli k...

Oceňovanie dobrovoľníkov/dobrovoľníčok za rok 2012

Krásne priestory na pôde ministerstva zahraničných vecí, ctení hostia, prekrásny hlas speváčky Andrei Slawiski, ktorá dokáže zaspievať v toľkých jazykoch, ale aj znížiť svoj "soprán" o pár stupňov nižšie a prinútiť celú sálu spievať spolu s ňou jej obľúbenú pieseň "Búvaj Dieťa krásne". Očarujúca mod...

Krásne priestory na pôde ministerstva zahraničných vecí, ctení hostia, prekrásny hlas speváčky Andrei Slawiski, ktorá dokáže zaspievať v toľkých jazykoch, ale aj znížiť svoj "soprán" o pár stupňov nižšie a prinútiť celú sálu spievať spolu s ňou jej obľúbenú pieseň "Búvaj Dieťa krásne". Očarujúca mod...

O kine a kvasených uhorkách

Keď pozerám naozaj dobrý film, väčšinou si ho nevládzem pozrieť celý naraz. Tu je čudná vlastnosť kina: pozeráte sa 2 alebo aj 3 hodiny na film a kým by ste ešte chceli premýšľať o tom, čo ste práve videli, skončí ďalšia scéna. A tak je to stále dookola. V najhoršom prípade odchádzate presne takí,...

Keď pozerám naozaj dobrý film, väčšinou si ho nevládzem pozrieť celý naraz. Tu je čudná vlastnosť kina: pozeráte sa 2 alebo aj 3 hodiny na film a kým by ste ešte chceli premýšľať o tom, čo ste práve videli, skončí ďalšia scéna. A tak je to stále dookola. V najhoršom prípade odchádzate presne takí,...

Spor o Koncil. Zamyslenie pri 50. výročí II. VK (2. časť)

(Prvá časť.) Ale zopakujme znova otázku: čo, alebo kto je za tento stav zodpovedný? Spôsobil to aj samotný koncil svojim posolstvom aggiornamenta? Naozaj požadoval koncil svojim aggiornamentom, že sa má Cirkev prispôsobiť svetu a tým nepriamo privodil jej zosvetštenie? Mnohí totiž výzvu aggiornament...

(Prvá časť.) Ale zopakujme znova otázku: čo, alebo kto je za tento stav zodpovedný? Spôsobil to aj samotný koncil svojim posolstvom aggiornamenta? Naozaj požadoval koncil svojim aggiornamentom, že sa má Cirkev prispôsobiť svetu a tým nepriamo privodil jej zosvetštenie? Mnohí totiž výzvu aggiornament...

Spor o Koncil. Zamyslenie pri 50. výročí II. VK (1. časť)

Rok 2012 je jubilejným rokom, kedy si pripomíname 50. výročie od začatia Druhého VK, ktorý sa začal 11. októbra 1962. Pápež Benedikt XVI. z tejto príležitosti ohlásil Rok viery, ktorý sa začal 11.10.2012. Práve preto medzi najaktuálnejšie témy v súčasnosti je práve téma Druhého vatikánskeho koncilu ...

Rok 2012 je jubilejným rokom, kedy si pripomíname 50. výročie od začatia Druhého VK, ktorý sa začal 11. októbra 1962. Pápež Benedikt XVI. z tejto príležitosti ohlásil Rok viery, ktorý sa začal 11.10.2012. Práve preto medzi najaktuálnejšie témy v súčasnosti je práve téma Druhého vatikánskeho koncilu ...

Názory rabína Bernheima na požiadavky homosexuálov

V rámci neutíchajúcej diskusie o homosexuálnych partnerstvách na Slovensku je to najčastejšie katolícka cirkev, ktorá je kritizovaná za svoje názory a dokonca až obviňovaná z brzdenia spoločenského pokroku. Je preto zaujímavé pozrieť sa ako sa k tejto otázke stavajú predstavitelia iných cirkví a ná...

V rámci neutíchajúcej diskusie o homosexuálnych partnerstvách na Slovensku je to najčastejšie katolícka cirkev, ktorá je kritizovaná za svoje názory a dokonca až obviňovaná z brzdenia spoločenského pokroku. Je preto zaujímavé pozrieť sa ako sa k tejto otázke stavajú predstavitelia iných cirkví a ná...