Blog

Z BLOGU: Pravda o cirkvi a KDH

V médiách sa občas objavuje téza, že na Slovensku vďaka KDH rastie vplyv cirkvi. Je to naozaj tak? Keby bol vplyv Cirkvi úmerný vplyvu KDH, tak by zodpovedal počtu voličov KDH. Ten sa už asi desať rokov pohybuje na úrovni 8 – 9%, čo je výrazný pokles oproti prvým rokom a voľbám po novembri 1989...

V médiách sa občas objavuje téza, že na Slovensku vďaka KDH rastie vplyv cirkvi. Je to naozaj tak? Keby bol vplyv Cirkvi úmerný vplyvu KDH, tak by zodpovedal počtu voličov KDH. Ten sa už asi desať rokov pohybuje na úrovni 8 – 9%, čo je výrazný pokles oproti prvým rokom a voľbám po novembri 1989...

Naša cesta k slobode - 23. výročie sviečkovej manifestácie

Slovensko si pripomína 23. výročie demonštrácie za náboženské a občianske slobody vo vtedajšom Československu, tzv. Sviečkovú manifestáciu alebo Bratislavský Veľký piatok. Dňa 25. marca 1988 sa na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave rozozvučali modlitby, ako aj desiatky policajných sirén. Niekoľko ...

Slovensko si pripomína 23. výročie demonštrácie za náboženské a občianske slobody vo vtedajšom Československu, tzv. Sviečkovú manifestáciu alebo Bratislavský Veľký piatok. Dňa 25. marca 1988 sa na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave rozozvučali modlitby, ako aj desiatky policajných sirén. Niekoľko ...

Cestou k Dobru (divadlo)

Naša skúsenosť z divadla pokračuje ďalej. V našom pastoračnom centre sv. Tomáša na Šípku pokračujeme v šírení dobra. Týmto sme žili aj poslední víkend, počas ktorého viac ako 50 mladých ľudí spolu so saleziánmi organizovalo divadelné turné. Hrali sme pre základné školy v Partizánskom, pre mesto i pr...

Naša skúsenosť z divadla pokračuje ďalej. V našom pastoračnom centre sv. Tomáša na Šípku pokračujeme v šírení dobra. Týmto sme žili aj poslední víkend, počas ktorého viac ako 50 mladých ľudí spolu so saleziánmi organizovalo divadelné turné. Hrali sme pre základné školy v Partizánskom, pre mesto i pr...

Cirkev

K Bohu máme prístup jedine v Kristovi. S ním sme tu na zemi však spojení len v jeho mystickom tele, ktorým je cirkev. Z tohto dôvodu je stále platná veta: „Mimo cirkev niet spásy.“ Všetko posvätenie prichádza skrze cirkev. Kristus v cirkvi skrze Ducha Svätého, ktorý je akoby jej dušou, pozvoľna obn...

K Bohu máme prístup jedine v Kristovi. S ním sme tu na zemi však spojení len v jeho mystickom tele, ktorým je cirkev. Z tohto dôvodu je stále platná veta: „Mimo cirkev niet spásy.“ Všetko posvätenie prichádza skrze cirkev. Kristus v cirkvi skrze Ducha Svätého, ktorý je akoby jej dušou, pozvoľna obn...

Konala sa konferencia o siedmych vrchoch

Pred viac ako tridsiatimi rokmi priniesli traja vodcovia známych kresťanských organizácií vo svete víziu, ktorá hovorila o tom, ako priniesť Božie kráľovstvo tejto generácii. Spoločne pomenovali sedem oblastí spoločnosti, ktoré majú veľký vplyv na jej vývoj. Nazvali ich Sedem vrchov. Príbuzný názo...

Pred viac ako tridsiatimi rokmi priniesli traja vodcovia známych kresťanských organizácií vo svete víziu, ktorá hovorila o tom, ako priniesť Božie kráľovstvo tejto generácii. Spoločne pomenovali sedem oblastí spoločnosti, ktoré majú veľký vplyv na jej vývoj. Nazvali ich Sedem vrchov. Príbuzný názo...

Spoločenský rozmer človeka a potreba samoty

„Človek nie je tvor samotársky, ale spoločenský.“ Pre zdôraznenie spoločenského rozmeru človeka mal autor tohto výroku, svätý Bazil, zvláštny dôvod. Navštívil totiž egyptských mníchov, ktorí v prvých časoch kresťanstva v hojnom počte zaľudnili púšť. Videl medzi nimi mnohých svätcov, ale tiež mnohých...

„Človek nie je tvor samotársky, ale spoločenský.“ Pre zdôraznenie spoločenského rozmeru človeka mal autor tohto výroku, svätý Bazil, zvláštny dôvod. Navštívil totiž egyptských mníchov, ktorí v prvých časoch kresťanstva v hojnom počte zaľudnili púšť. Videl medzi nimi mnohých svätcov, ale tiež mnohých...

Kubík

Videl som kubíky hliny ako vyleteli do vzduchu. Zem sa sypala ako piesok, ako prach, ako hnedý sneh, ako popol sopky. Jeho hnev sa rozlieval, láva pretekala svoje pevné korytá. Boží anjel sekal mečom, mohutnými údermi udieral zem. Snažil som sa uhnúť, nebolo vlastne kde. Rukami som si zakryl tvár. ...

Videl som kubíky hliny ako vyleteli do vzduchu. Zem sa sypala ako piesok, ako prach, ako hnedý sneh, ako popol sopky. Jeho hnev sa rozlieval, láva pretekala svoje pevné korytá. Boží anjel sekal mečom, mohutnými údermi udieral zem. Snažil som sa uhnúť, nebolo vlastne kde. Rukami som si zakryl tvár. ...

25. marec – Deň počatého dieťaťa

Začína sa mediálna časť ku kampani 25. marec - Deň počatého dieťaťa. Ide o pravidelnú celoslovenskú kampaň mimovládnych organizácií združených vo Fóre života. Jej cieľom je šíriť úctu ku každému dieťaťu od počatia, zdvihnúť verejne hlas na ich obranu, šíriť argumenty v prospech ochrany detí ako aj ...

Začína sa mediálna časť ku kampani 25. marec - Deň počatého dieťaťa. Ide o pravidelnú celoslovenskú kampaň mimovládnych organizácií združených vo Fóre života. Jej cieľom je šíriť úctu ku každému dieťaťu od počatia, zdvihnúť verejne hlas na ich obranu, šíriť argumenty v prospech ochrany detí ako aj ...

Medzinárodná konferencia Vyber si život

Áno pre život, n.o., Fórum života, o. z. a Katedra Pastorálnej teológie RKCMBF UK aj tento rok pozývajú na XIII. ročník medzinárodnej konferencie VYBER SI ŽIVOT pod záštitou poslankyne Európskeho parlamentu Anny Záborskej a primátora mesta Rajecké Teplice Petra Dobeša. Konferencia sa uskutoční 25. –...

Áno pre život, n.o., Fórum života, o. z. a Katedra Pastorálnej teológie RKCMBF UK aj tento rok pozývajú na XIII. ročník medzinárodnej konferencie VYBER SI ŽIVOT pod záštitou poslankyne Európskeho parlamentu Anny Záborskej a primátora mesta Rajecké Teplice Petra Dobeša. Konferencia sa uskutoční 25. –...

Vynovený portál pre animátorov uľahčuje prácu s mládežou

Portál www.animator.sk, ktorý obsahuje rozličné námety na prácu s mládežou, prichádza dnes vo vynovenej podobe. Okrem prehľadnejšieho dizajnu, ponúka animátorom nové metodické materiály, rady pre vedúcich spoločenstiev, ponuky kurzov a animátorských škôl na Slovensku a ďalšie informácie. Vynovenú ...

Portál www.animator.sk, ktorý obsahuje rozličné námety na prácu s mládežou, prichádza dnes vo vynovenej podobe. Okrem prehľadnejšieho dizajnu, ponúka animátorom nové metodické materiály, rady pre vedúcich spoločenstiev, ponuky kurzov a animátorských škôl na Slovensku a ďalšie informácie. Vynovenú ...