Blog

Sviatosti – časť už vykúpeného sveta

Cirkev vedie k svätosti ľudí, ale taktiež posväcuje celý svet. Skrze ňu sa účinok Ducha Svätého prejavuje i v hmotnej prírode, predovšetkým vo forme sviatostí. Hmotný človek Boha poznáva vo viditeľných obrazoch stvorenia. Všetko, čo vnímame zmyslami je akoby slovom, ktorým ku nám hovorí Stvoriteľ. ...

Cirkev vedie k svätosti ľudí, ale taktiež posväcuje celý svet. Skrze ňu sa účinok Ducha Svätého prejavuje i v hmotnej prírode, predovšetkým vo forme sviatostí. Hmotný človek Boha poznáva vo viditeľných obrazoch stvorenia. Všetko, čo vnímame zmyslami je akoby slovom, ktorým ku nám hovorí Stvoriteľ. ...

Kríž rozbil okno, bol rozmerný

Pokroč dopredu. Povedz, kto si. Aké je tvoje meno. To meno pre tento časopriestor. Potom a v prednom rade, v prvých radoch čakaní očakávaní, aké je tvoje meno nového času. Ten príde a nebude meškať. Nebude sa pýtať. Izba je ako strom bez dverí. Strom bez dverí. Vidíš?! Ako ti to ťažko vyjadrím! Pre...

Pokroč dopredu. Povedz, kto si. Aké je tvoje meno. To meno pre tento časopriestor. Potom a v prednom rade, v prvých radoch čakaní očakávaní, aké je tvoje meno nového času. Ten príde a nebude meškať. Nebude sa pýtať. Izba je ako strom bez dverí. Strom bez dverí. Vidíš?! Ako ti to ťažko vyjadrím! Pre...

Argumenty pre latinskú omšu (2. časť)

Tí, čo s extrémnym entuziazmom zastávajú novú liturgiu, veľmi zdôrazňujú, že počas mnohých rokov omša stratila jej spoločenský charakter a stala sa viac príležitosťou pre individualisticky chápanú zbožnosť. Kladú dôraz na to, že nová omša v národnom jazyku reštauruje cit pre spoločenstvo tým, že pri...

Tí, čo s extrémnym entuziazmom zastávajú novú liturgiu, veľmi zdôrazňujú, že počas mnohých rokov omša stratila jej spoločenský charakter a stala sa viac príležitosťou pre individualisticky chápanú zbožnosť. Kladú dôraz na to, že nová omša v národnom jazyku reštauruje cit pre spoločenstvo tým, že pri...

Argumenty pre latinskú omšu (1. časť)

Autor: Dietrich von Hildebrand, preklad: A. Škubla, zdrojDietrich von Hildebrand bol jedným z najvýznamnejších svetových kresťanských filozofov, profesor na Fordham Univerzite. Pápež Pius XII. ho nazval „učiteľ Cirkvi 20-teho storočia“. Pápež Benedikt XVI, ešte ako kardinál Ratzinger, v predslove k ...

Autor: Dietrich von Hildebrand, preklad: A. Škubla, zdrojDietrich von Hildebrand bol jedným z najvýznamnejších svetových kresťanských filozofov, profesor na Fordham Univerzite. Pápež Pius XII. ho nazval „učiteľ Cirkvi 20-teho storočia“. Pápež Benedikt XVI, ešte ako kardinál Ratzinger, v predslove k ...

Tajcnárova „oral history“

Priekopník „oral history“, fanúšik Slovana, dlhoročný pracovník vo Figare a rehoľný brat, ktorého poznali všetci jezuiti na Slovensku - Jozef Tajcnár, muž, ktorý neoslovoval výškou kníh v podobe napísaného slova, ale hĺbkou ľudskosti, modlitby a služby. Jednoducho, človek, ktorý žil naplno to „jezui...

Priekopník „oral history“, fanúšik Slovana, dlhoročný pracovník vo Figare a rehoľný brat, ktorého poznali všetci jezuiti na Slovensku - Jozef Tajcnár, muž, ktorý neoslovoval výškou kníh v podobe napísaného slova, ale hĺbkou ľudskosti, modlitby a služby. Jednoducho, človek, ktorý žil naplno to „jezui...

Viditeľný svet

Medzi základné náboženské problémy patrí pomer človeka k viditeľnému svetu a k Bohu. Od začiatku nášho duchovného života stojíme pred dvojakou možnosťou – aspoň tak sa to zdá... Buď budeme hľadať Boha vo svete, alebo vyhlásime, že Boh je zásadne odlišný a oddelený od sveta. V prvom prípade však hro...

Medzi základné náboženské problémy patrí pomer človeka k viditeľnému svetu a k Bohu. Od začiatku nášho duchovného života stojíme pred dvojakou možnosťou – aspoň tak sa to zdá... Buď budeme hľadať Boha vo svete, alebo vyhlásime, že Boh je zásadne odlišný a oddelený od sveta. V prvom prípade však hro...

Morálna norma v Humanae vitae a pastoračná úloha

Morálna norma v Humanae vitae a pastoračná úloha. kard. J. Ratzinger, Kongregácia pre náuku viery, február 1989 V merite veci nedávno publikovaného vyjadrenia ohľadom učenia Magistéria o „Humanae vitae“ zo strany istého známeho morálneho teológa, ktoré vzbudilo viaceré odozvy v tlači, zverejňujeme ...

Morálna norma v Humanae vitae a pastoračná úloha. kard. J. Ratzinger, Kongregácia pre náuku viery, február 1989 V merite veci nedávno publikovaného vyjadrenia ohľadom učenia Magistéria o „Humanae vitae“ zo strany istého známeho morálneho teológa, ktoré vzbudilo viaceré odozvy v tlači, zverejňujeme ...

Z BLOGU: Eperissimus dormiens a Štefan Hríb

Hoci to niekedy nie je vidieť, aj v meste univerzity s najkomunistickejšou minulosťou – a prítomnosťou – žije dostatočné množstvo inteligentne konzervatívnych ľudí s povedomím verejného priestoru. Prešovská diskusia Terézie Rončákovej a Štefana Hríba priniesla viacero prekvapivých momentov. Prvým a ...

Hoci to niekedy nie je vidieť, aj v meste univerzity s najkomunistickejšou minulosťou – a prítomnosťou – žije dostatočné množstvo inteligentne konzervatívnych ľudí s povedomím verejného priestoru. Prešovská diskusia Terézie Rončákovej a Štefana Hríba priniesla viacero prekvapivých momentov. Prvým a ...

Úcta k svätým

Ohľadom úcty svätých dodnes kresťania nie sú zajedno. Viacerí katolíci, ktorí sa usilujú o pravú úctu k Bohu, sú zneistení pri stretnutí s členmi rôznych „charizmatických hnutí“; tí totiž poukazujú, že v nej ide o čosi nebiblické, ba až modlárske. Úcta svätých a tiež anjelov sa začala napadať hlavn...

Ohľadom úcty svätých dodnes kresťania nie sú zajedno. Viacerí katolíci, ktorí sa usilujú o pravú úctu k Bohu, sú zneistení pri stretnutí s členmi rôznych „charizmatických hnutí“; tí totiž poukazujú, že v nej ide o čosi nebiblické, ba až modlárske. Úcta svätých a tiež anjelov sa začala napadať hlavn...

Drama civilizace očima politické filozofie - pozvánka

Soukromá filosofická škola Academia Bohemica vás zve na filosofický seminář Drama civilizace očima politické filozofie. Místo a čas: Univerzitní centrum Šlapanice u Brna, 14. - 15. 5.2011 (začátek 14.11. 11:00, konec 15.11. cca 16:30)Cena: 850,- Kč (s noclehem a snídaní) nebo 400,- Kč (bez noclehu a...

Soukromá filosofická škola Academia Bohemica vás zve na filosofický seminář Drama civilizace očima politické filozofie. Místo a čas: Univerzitní centrum Šlapanice u Brna, 14. - 15. 5.2011 (začátek 14.11. 11:00, konec 15.11. cca 16:30)Cena: 850,- Kč (s noclehem a snídaní) nebo 400,- Kč (bez noclehu a...