Blog

Z BLOGU: Aby diskusie o extrémizme nepodporili extrémizmus

Každá seriózna diskusia by mala začať pomenovaním predmetu, o ktorom sa diskutuje. Väčšinou sa to nedeje, lebo sme nejako presvedčení, že všetci vedia o čom je reč, no nemusí to byť vôbec tak. Tieto dni sa mnoho diskutuje o extrémizme. Vieme ale zadefinovať čo je extrémizmus? Nad touto otázkou radše...

Každá seriózna diskusia by mala začať pomenovaním predmetu, o ktorom sa diskutuje. Väčšinou sa to nedeje, lebo sme nejako presvedčení, že všetci vedia o čom je reč, no nemusí to byť vôbec tak. Tieto dni sa mnoho diskutuje o extrémizme. Vieme ale zadefinovať čo je extrémizmus? Nad touto otázkou radše...

Načo má kresťan voliť?

Jedným z dôsledkov udalostí po roku 1989 bola aj možnosť slobodných volieb. Mali sme šancu zlepšiť naše životy, zlepšiť našu spoločnosť. Konečne môžeme slobodne rozhodovať, koho si vyberieme za našu svetskú vrchnosť. Mali by to byť ľudia zdravo zmýšľajúci so zodpovednosťou voči obyvateľom Slove...

Jedným z dôsledkov udalostí po roku 1989 bola aj možnosť slobodných volieb. Mali sme šancu zlepšiť naše životy, zlepšiť našu spoločnosť. Konečne môžeme slobodne rozhodovať, koho si vyberieme za našu svetskú vrchnosť. Mali by to byť ľudia zdravo zmýšľajúci so zodpovednosťou voči obyvateľom Slove...

IPčko: Problémy v rodine riešia mladí aj v internetovej poradni

Rodina dnes už nie je to, čo bývala. Dokazujú to aj štatistiky internetovej poradne IPčko.sk, kam sa mladí ľudia veľakrát obracujú so svojimi problémami. V každom treťom chat-rozhovore sa totiž objavujú témy rodinných hádok, nepochopenia a nezhôd s rodičmi či medzi rodičmi navzájom, ktoré prerastajú...

Rodina dnes už nie je to, čo bývala. Dokazujú to aj štatistiky internetovej poradne IPčko.sk, kam sa mladí ľudia veľakrát obracujú so svojimi problémami. V každom treťom chat-rozhovore sa totiž objavujú témy rodinných hádok, nepochopenia a nezhôd s rodičmi či medzi rodičmi navzájom, ktoré prerastajú...

Blahoslavený vladyka Pavel (1888-1960) - Muž zlatého srdca

Pri krste dostane meno Peter. Príznačne. Rozhodne sa pre kňazstvo. Neskôr, už ako kňaz, vstupuje do Rádu sv. Bazila Veľkého a prijíma rehoľné meno Pavel. Je láskavý, pozorný a má rád ľudí.. Nazvú ho „mužom zlatého srdca“. A hoci sa nerád háda ako biskup mnohokrát dvíha hlas voči nespravodlivosti. Za...

Pri krste dostane meno Peter. Príznačne. Rozhodne sa pre kňazstvo. Neskôr, už ako kňaz, vstupuje do Rádu sv. Bazila Veľkého a prijíma rehoľné meno Pavel. Je láskavý, pozorný a má rád ľudí.. Nazvú ho „mužom zlatého srdca“. A hoci sa nerád háda ako biskup mnohokrát dvíha hlas voči nespravodlivosti. Za...

Keep walking – pokračuj ďalej

kosice_0.jpg Nič iné mi pri vásledkoch volieb do VÚC v Košickom kraji nenapadá. Blahoželám víťazovi – obdivujem porazeného. Krásny dôkaz demokracie. Je možné aj s minimálnym vstupom dosiahnuť porovnateľný, dokonca najtesnejší výsledok. Žiadne úvahy a smútky. Voľby do V...

kosice_0.jpg Nič iné mi pri vásledkoch volieb do VÚC v Košickom kraji nenapadá. Blahoželám víťazovi – obdivujem porazeného. Krásny dôkaz demokracie. Je možné aj s minimálnym vstupom dosiahnuť porovnateľný, dokonca najtesnejší výsledok. Žiadne úvahy a smútky. Voľby do V...

Rozprávka o miništrantovi Miškovi a zle usporiadaných prioritách v liturgii

„Michal, nech je všetko na poriadku, spolieham sa na Teba.“ „Áno, pán farár, nebojte sa, je ešte desať minút do omše a všetko je nachystané a pripravené.“ „Si super Miško, tak to má byť, nech pán biskup vidí, kde prišiel.“ V túto nedeľu kostol ožil viac, ako bolo na nedeľu zvykom. Praskal vo švíkoch...

„Michal, nech je všetko na poriadku, spolieham sa na Teba.“ „Áno, pán farár, nebojte sa, je ešte desať minút do omše a všetko je nachystané a pripravené.“ „Si super Miško, tak to má byť, nech pán biskup vidí, kde prišiel.“ V túto nedeľu kostol ožil viac, ako bolo na nedeľu zvykom. Praskal vo švíkoch...

Muž k žene a žena k mužovi

Počas dvoch dní 17.-18. novembra zavítal do Košickej arcidiecézy vzácny hosť. Známy šíriteľ učenia Teológie tela bl. pápeža Jána Pavla II., Christopher West zo Spojených Štátov, vystúpil so svojou prednáškou a v krátkosti predstavil náuku blahoslaveného pápeža. Mojím príspevkom chcem stručne opísať ...

Počas dvoch dní 17.-18. novembra zavítal do Košickej arcidiecézy vzácny hosť. Známy šíriteľ učenia Teológie tela bl. pápeža Jána Pavla II., Christopher West zo Spojených Štátov, vystúpil so svojou prednáškou a v krátkosti predstavil náuku blahoslaveného pápeža. Mojím príspevkom chcem stručne opísať ...

Dokonané je !

Boli to posledné slová Ježiša Krista, ktorým zavŕšil svoje utrpenie na kríži, vyjadrujúce nemennosť konca a ktoré sú zároveň synonymom tragédie ľudskej zloby – nenávisti, zrady, alibizmu, neochoty, zaprenia pravdy. Nemám iné primeranejšie prirovnanie k tragédii výsledku 2. kola volieb na župana VUC...

Boli to posledné slová Ježiša Krista, ktorým zavŕšil svoje utrpenie na kríži, vyjadrujúce nemennosť konca a ktoré sú zároveň synonymom tragédie ľudskej zloby – nenávisti, zrady, alibizmu, neochoty, zaprenia pravdy. Nemám iné primeranejšie prirovnanie k tragédii výsledku 2. kola volieb na župana VUC...

Proti pokušeniam neslobody a ľahostajnosti

17 november 02.jpg Slovenské národné divadlo je 17. novembra vždy plné. Je to krásny znak nielen pamäti, ale aj spoločenstva, ktoré si váži slobodu a demokraciu. Chcem osobitne pozdraviť a oceniť prítomnosť tých, ktorí ako politickí väzni sa priamo zúčastnili toho zápa...

17 november 02.jpg Slovenské národné divadlo je 17. novembra vždy plné. Je to krásny znak nielen pamäti, ale aj spoločenstva, ktoré si váži slobodu a demokraciu. Chcem osobitne pozdraviť a oceniť prítomnosť tých, ktorí ako politickí väzni sa priamo zúčastnili toho zápa...