Blog

Duchovná útecha

Uvažovanie o duchovnej úteche a tiež neúteche patrí do témy rozlišovania duchov. Svätý Ignác z Loyoly ho uvádza vo svojich Pravidlách a venuje mu pomerne veľký priestor; o úteche a neúteche sa dočítame v treťom až jedenástom pravidle. Pre rozsiahlosť témy ju musíme rozdeliť na viac častí: dnes sa bu...

Uvažovanie o duchovnej úteche a tiež neúteche patrí do témy rozlišovania duchov. Svätý Ignác z Loyoly ho uvádza vo svojich Pravidlách a venuje mu pomerne veľký priestor; o úteche a neúteche sa dočítame v treťom až jedenástom pravidle. Pre rozsiahlosť témy ju musíme rozdeliť na viac častí: dnes sa bu...

Z BLOGU: List predsedníčke vlády SR k jej podpore Filmovému festivalu inakosti

list-inakost1.jpg Vážená pani predsedníčka vlády SR, s poľutovaním som zistil, že Úrad vlády Slovenskej republiky sa aktívne podieľa na propagácii homosexuálneho spôsobu života medzi mládežou a deťmi. Úrad vlády SR je hlavným partnerom Filmového festivalu inakosti, na...

list-inakost1.jpg Vážená pani predsedníčka vlády SR, s poľutovaním som zistil, že Úrad vlády Slovenskej republiky sa aktívne podieľa na propagácii homosexuálneho spôsobu života medzi mládežou a deťmi. Úrad vlády SR je hlavným partnerom Filmového festivalu inakosti, na...

Kto je to osobnosť?

Má na veci vlastný názor a nebojí sa ho vysloviť. Dokáže ho zmeniť, ak dospeje k dokonalejšiemu pohľadu. Pred nikým sa neponižuje a nad nikoho sa nepovyšuje. Dokáže plávať i proti prúdu. Neresti v okolí v ňom prebudia presne opačné čnosti. Vie sa za svoj názor obetovať i trpieť. Z mínusov vie ur...

Má na veci vlastný názor a nebojí sa ho vysloviť. Dokáže ho zmeniť, ak dospeje k dokonalejšiemu pohľadu. Pred nikým sa neponižuje a nad nikoho sa nepovyšuje. Dokáže plávať i proti prúdu. Neresti v okolí v ňom prebudia presne opačné čnosti. Vie sa za svoj názor obetovať i trpieť. Z mínusov vie ur...

Voliči KDH - naleteli sme?

Voľby v roku 2006 vyhral Smer, ale nemal dosť poslancov na to, aby mohol sám vytvoriť vládu. Snažil sa získať KDH do vládnej koalície. Pamätám si televíznu diskusiu o tom medzi poslancom za Smer a poslancom za KDH. Smerák sa správal rozumne, kádehák arogantne a dokonca vyhlásil: „Nám stačí povedať á...

Voľby v roku 2006 vyhral Smer, ale nemal dosť poslancov na to, aby mohol sám vytvoriť vládu. Snažil sa získať KDH do vládnej koalície. Pamätám si televíznu diskusiu o tom medzi poslancom za Smer a poslancom za KDH. Smerák sa správal rozumne, kádehák arogantne a dokonca vyhlásil: „Nám stačí povedať á...

O dobre nemožno mlčať...

... a bolo to teda veru riadne počuť! Počas predchádzajúceho týždňa sme v našom pastoračnom centre organizovali tradičný prímestský tábor. Bolo to dielo mladých a saleziánov – spoločne pre mladých a deti z nášho sídliska i mesta a aj okolia. Vyše 110 detí a viac ako 50 mladých dobrovoľníkov... Tém...

... a bolo to teda veru riadne počuť! Počas predchádzajúceho týždňa sme v našom pastoračnom centre organizovali tradičný prímestský tábor. Bolo to dielo mladých a saleziánov – spoločne pre mladých a deti z nášho sídliska i mesta a aj okolia. Vyše 110 detí a viac ako 50 mladých dobrovoľníkov... Tém...

Parlamentné voľby na Slovensku - správa pozorovacej misie Belarus Watch

Medzinárodná skupina pozorovateľov z projektu „Volebný monitoring: Teória a prax“, ktorá je realizovaná mimovládnou organizáciu “Belarus Watch” pozorovala priebeh Parlamentných volieb na Slovensku, dňa 10. marca 2012. Pozorovatelia sa sústredili na dodržiavanie postupov v priebehu volieb a rátanie v...

Medzinárodná skupina pozorovateľov z projektu „Volebný monitoring: Teória a prax“, ktorá je realizovaná mimovládnou organizáciu “Belarus Watch” pozorovala priebeh Parlamentných volieb na Slovensku, dňa 10. marca 2012. Pozorovatelia sa sústredili na dodržiavanie postupov v priebehu volieb a rátanie v...

NIKO - Spoznaj svoje hranice

niko.jpg Niko bola pre mňa jedna veľká neznáma. Nevedel som aký bude program, ale hneď na začiatku som pochopil, že ísť do vecí s nejasným výsledkom a prekonať strach z neznáma, je vlastne jedna z vecí, ktoré mi môže NIKO dať do života. Okrem toho sme sa tam stretli s...

niko.jpg Niko bola pre mňa jedna veľká neznáma. Nevedel som aký bude program, ale hneď na začiatku som pochopil, že ísť do vecí s nejasným výsledkom a prekonať strach z neznáma, je vlastne jedna z vecí, ktoré mi môže NIKO dať do života. Okrem toho sme sa tam stretli s...

Stratégia diablovho pokúšania

Diabol vo svojom úsilí získať človeka na svoju stranu a ovládnuť hrad jeho srdca používa rôznu taktiku. Dnes si uvedieme tri prirovnania, ktorými nám sv. Ignác z Loyoly jeho útoky na nás približuje. Ignác zlého ducha pripodobňuje vojenskému veliteľovi, záletnému mužovi a napokon žene s panovačnými ...

Diabol vo svojom úsilí získať človeka na svoju stranu a ovládnuť hrad jeho srdca používa rôznu taktiku. Dnes si uvedieme tri prirovnania, ktorými nám sv. Ignác z Loyoly jeho útoky na nás približuje. Ignác zlého ducha pripodobňuje vojenskému veliteľovi, záletnému mužovi a napokon žene s panovačnými ...

Milovala Boha, načúvala ľuďom – bl. Hildegard Burjanová (1883-1933)

Rakúšanka. Pochádza zo židovskej rodiny. Je manželkou a matkou, no zároveň sa angažuje v sociálnej oblasti. Poslankyňa rakúskeho parlamentu. Zakladateľka spoločenstva sestier Caritas socialis (CS). V sociálnej politike udáva smer dodnes. Priekopníčka a politická vizionárka. Blahoslavená Hildegard Bu...

Rakúšanka. Pochádza zo židovskej rodiny. Je manželkou a matkou, no zároveň sa angažuje v sociálnej oblasti. Poslankyňa rakúskeho parlamentu. Zakladateľka spoločenstva sestier Caritas socialis (CS). V sociálnej politike udáva smer dodnes. Priekopníčka a politická vizionárka. Blahoslavená Hildegard Bu...

Za inteligentnejšiu demokraciu

Demokracia môže mať veľmi rôznorodé podoby. Vzhľadom na normálnosť a spravodlivosť tá jej súčasná podoba vo svete aj na Slovensku má poriadne čo doháňať. Vari je na čase, aby sa zobudila. Trochu pouvažujme, ak sme myslenia hodní. Je spravodlivé napr. aby hlas čestného univerzitného profesora m...

Demokracia môže mať veľmi rôznorodé podoby. Vzhľadom na normálnosť a spravodlivosť tá jej súčasná podoba vo svete aj na Slovensku má poriadne čo doháňať. Vari je na čase, aby sa zobudila. Trochu pouvažujme, ak sme myslenia hodní. Je spravodlivé napr. aby hlas čestného univerzitného profesora m...