Blog

Prihlásenie Registrácia Môj účet Pravidlá blogovania

Strana 303

Blog
Kríž stredobodom oltára pri sv. omši
Kríž stredobodom oltára pri sv. omši

V posledných rokoch sa vedie diskusia ohľadom bohoslužby sv. omše smerom na východ (ad orientem) alebo tvárou k ľudu (versus populum), či iných liturgických aspektoch. Diskutuje sa aj o umiestnení kríži na obetnom stole alebo pri obetnom stole. Úrad liturgických slávení najvyššieho veľkňaza publikoval v roku 2011 dokument, v ktorom vysvetľuje mnoho okolností a prináša veľa argumentov. Žiada sa dodať, že mali by sme sa vyhnúť akýmkoľvek radikálnym interpretáciám liturgie a mať úctu ku každej legitímnej forme liturgického slávenia.

Blog
Otcovia teraz
Otcovia teraz

Otcovia sa zvyknú teraz deťom venovať viac ako asi voľakedy. Sám poznám mnoho mladých otcov, ktorí sa deťom naplno venujú a užžívajú si ich detstvo. V minulosti to asi tak nebolo. Jednak mali v minulosti ľudia viac detí, viac starostí ako ich zabezpečiť, ale nebolo to také prirodzené. Takže na hranie sa, krúžky a ostatné nebolo kedy.

Blog
Srdce človeka ako miesto stretnutia s Bohom
Srdce človeka ako miesto stretnutia s Bohom

Srdce sa stalo pre svet symbolom lásky ako aj príjemných citov. Hovoríme o srdci na pravom mieste, napriek tomu, že srdce máme uložené na ľavej strane. Je to paradox. No tu sa hovorí o pravom mieste ako o skutočnosti, ktorá robí človeka človekom a nie o polohe srdca.

Blog
Ako (ne)robiť novoročné predsavzatia
Ako (ne)robiť novoročné predsavzatia

Je tu Nový rok 2018. Veľa z nás si robí novoročné predsavzatia. E. Morin na základe rôznych štúdií odhadla, že 88 až 92 percent ľudí svoje novoročné predsavzatia nedodrží. Ak tak robíme, je dobré to spraviť dôkladne; čísla totiž hrajú proti nám.

Blog
Spravodlivé vzory v láske
Spravodlivé vzory v láske

Východná liturgia je veľmi bohatá na symboliku, v tomto článku sa pozrieme práve na obrad vysluhovania sviatosti manželstva, kde nám trebník (liturgická kniha pri vysluhovaní sviatostí) dáva za vzory vzťahy mužov a žien zo Svätého Písma.

Blog
Vyzbrojený na úspech
Vyzbrojený na úspech

Nezáleží na tom, že vaše srdce je na správnom mieste alebo že sa snažíte najlepšie, ako viete, alebo že iné ženy by boli vďačné, ak by mali muža ako ste vy. Nebudete schopný naplniť nádrž lásky vašej ženy bez toho, aby ste hovorili jej primárnym jazykom lásky.

Strana 303