Blog

Odvážne vety II.Vatikánskeho koncilu

Tento vatikánsky snem vyhlasuje, že ľudská osoba má právo na náboženskú slobodu. Táto sloboda pozostáva v tom, že všetci ľudia musia byť chránení pred donucovaním zo strany jednotlivcov alebo spoločenských skupín a vôbec akejkoľvek ľudskej moci tak, aby v náboženskej oblasti nik nebol nútený konať...

Tento vatikánsky snem vyhlasuje, že ľudská osoba má právo na náboženskú slobodu. Táto sloboda pozostáva v tom, že všetci ľudia musia byť chránení pred donucovaním zo strany jednotlivcov alebo spoločenských skupín a vôbec akejkoľvek ľudskej moci tak, aby v náboženskej oblasti nik nebol nútený konať...

Blízka aj vzdialená Európska únia

Európska únia je politické zoskupenie, ktoré nemá na svete obdoby. Vládnu však obavy, či sa súčasné politické vedenie EU nesnaží využiť ekonomickú a finančnú krízu na presadenie politického usporiadania EU, ktoré si neželajú všetci občania, alebo aspoň nie všetky krajiny. Pre občanov členských kraj...

Európska únia je politické zoskupenie, ktoré nemá na svete obdoby. Vládnu však obavy, či sa súčasné politické vedenie EU nesnaží využiť ekonomickú a finančnú krízu na presadenie politického usporiadania EU, ktoré si neželajú všetci občania, alebo aspoň nie všetky krajiny. Pre občanov členských kraj...

Som aj za Bezáka aj za Katolícku Cirkev. Čí teda som?

Hneď na úvod uvádzam, že s o. arcibiskupom (emeritným) Róbertom Bezákom sa poznám osobne a taktiež som mal tú česť sa viackrát osobne stretnúť a úzko rozprávať s o. arcibiskupom metropolitom Slovenska Stanislavom Zvolenským. Nepíšem to ako sebachválu, ale preto, aby som vyrovnal pozície a nastavil h...

Hneď na úvod uvádzam, že s o. arcibiskupom (emeritným) Róbertom Bezákom sa poznám osobne a taktiež som mal tú česť sa viackrát osobne stretnúť a úzko rozprávať s o. arcibiskupom metropolitom Slovenska Stanislavom Zvolenským. Nepíšem to ako sebachválu, ale preto, aby som vyrovnal pozície a nastavil h...

Pokoj ľuďom dobrej vôle a hľadajúcim Pravdu

Na základe prosby petičného výboru "Vyjadrenie podpory a solidarity trnavskému arcibiskupovi Mons. Róberovi Bezákovi“ zverejňujeme na tomto blogu ich aktuálne stanovisko v celom rozsahu, ktoré sa nemusí stotožňovať s názorom redakcie. Áno, súhlasíme, a tiež vnímame, že „srdcia mnohých sú rozrušené...

Na základe prosby petičného výboru "Vyjadrenie podpory a solidarity trnavskému arcibiskupovi Mons. Róberovi Bezákovi“ zverejňujeme na tomto blogu ich aktuálne stanovisko v celom rozsahu, ktoré sa nemusí stotožňovať s názorom redakcie. Áno, súhlasíme, a tiež vnímame, že „srdcia mnohých sú rozrušené...

Načo Novú väčšinu?

Na Slovensku ani nie pred pol rokom vznikla nová strana s príznačným názvom Nová väčšina. Keďže jej predsedom je Daniel Lipšic okamžite si získala viacero podporovateľov. Jeden z nich, Marek Hrubčo, na tomto portáli pred časom uverejnil článok, v ktorom sa snažil vyvrátiť pochybnosti, ktoré táto str...

Na Slovensku ani nie pred pol rokom vznikla nová strana s príznačným názvom Nová väčšina. Keďže jej predsedom je Daniel Lipšic okamžite si získala viacero podporovateľov. Jeden z nich, Marek Hrubčo, na tomto portáli pred časom uverejnil článok, v ktorom sa snažil vyvrátiť pochybnosti, ktoré táto str...

O obrazoch, rádiu a Piesni Šalamúnovej

/*-->*/ Pred pár dňami som listoval v Písme a hľadal, čo si prečítať. Náhodou som sa dolistoval na Pieseň Šalamúnovu a už asi po stý raz som si prečítal komentár, kde sa autori s takou vážnosťou zaoberajú otázkou či Pieseň piesní opisuje lásku Boha k svojmu ľudu – ako to hovorí tradícia Cirkvi –, ...

/*-->*/ Pred pár dňami som listoval v Písme a hľadal, čo si prečítať. Náhodou som sa dolistoval na Pieseň Šalamúnovu a už asi po stý raz som si prečítal komentár, kde sa autori s takou vážnosťou zaoberajú otázkou či Pieseň piesní opisuje lásku Boha k svojmu ľudu – ako to hovorí tradícia Cirkvi –, ...

Bigbítový kňaz

Baláž a Tondra.jpg „Človek je cestou Cirkvi.“ Toto heslo II. vatikánskeho koncilu charakterizuje nielen posolstvo prelomových rokov v Cirkvi, ale aj postoje nositeľov duchovnej obnovy, zmien a nádeje pokoncilového obdobia. Stredná a východná Európa ich prežívali v túž...

Baláž a Tondra.jpg „Človek je cestou Cirkvi.“ Toto heslo II. vatikánskeho koncilu charakterizuje nielen posolstvo prelomových rokov v Cirkvi, ale aj postoje nositeľov duchovnej obnovy, zmien a nádeje pokoncilového obdobia. Stredná a východná Európa ich prežívali v túž...

Modlitba a pokánie za cirkev

Modlitbu za pápeža, biskupov a kňazov a modlitbu za cirkev som väčšinou vnímal ako formalitu, ktorá musí byť, ale nikdy som ju nechápal ako naliehavú potrebu. Dnes to ako formalitu nevnímam. Dnes to pociťujem ako jedinú možnú odpoveď na to, čo sa deje, v postoji lásky ku všetkým, ktorých sa to najvi...

Modlitbu za pápeža, biskupov a kňazov a modlitbu za cirkev som väčšinou vnímal ako formalitu, ktorá musí byť, ale nikdy som ju nechápal ako naliehavú potrebu. Dnes to ako formalitu nevnímam. Dnes to pociťujem ako jedinú možnú odpoveď na to, čo sa deje, v postoji lásky ku všetkým, ktorých sa to najvi...

Apoštol Bezák

Znáte příběh Jana, nejmladšího Ježíšova apoštola? Ježíš ho povolal, a on nechal všeho a šel za ním. Tři roky mu věrně sloužil, až jednou v červnu ho Ježíš bez vysvětlení vyhodil, zakázal mu pobývat na území Izraele a veřejně vystupovat. Když se lidé ptali, proč to udělal, vzkázal jim, že nemají prá...

Znáte příběh Jana, nejmladšího Ježíšova apoštola? Ježíš ho povolal, a on nechal všeho a šel za ním. Tři roky mu věrně sloužil, až jednou v červnu ho Ježíš bez vysvětlení vyhodil, zakázal mu pobývat na území Izraele a veřejně vystupovat. Když se lidé ptali, proč to udělal, vzkázal jim, že nemají prá...

Deviatnik k Božskému Srdcu Ježišovmu

Milí priatelia, iste viete, že ako predseda FKI mám možnosť o.i. byť aj bližšie k Cirkvi, či k jej zástupcom. Som rád, že sa môžem-e stretávať s nástupcami apoštolov. Byť s nimi. A predsa ma aj niečo trápi.... Iste, tak ako každého z Vás, aj mňa trápi, keď vidím, že "sa pália mosty". Keď vidíme, že ...

Milí priatelia, iste viete, že ako predseda FKI mám možnosť o.i. byť aj bližšie k Cirkvi, či k jej zástupcom. Som rád, že sa môžem-e stretávať s nástupcami apoštolov. Byť s nimi. A predsa ma aj niečo trápi.... Iste, tak ako každého z Vás, aj mňa trápi, keď vidím, že "sa pália mosty". Keď vidíme, že ...