Blog

Čo hovorí nemecká správa o sexuálnom zneužívaní v katolíckej cirkvi

Viac ako 350-stranová štúdia vznikla na objednávku Nemeckej biskupskej konferencie ešte v roku 2014 a mapuje sexuálne zneužívanie maloletých duchovným...

Viac ako 350-stranová štúdia vznikla na objednávku Nemeckej biskupskej konferencie ešte v roku 2014 a mapuje sexuálne zneužívanie maloletých duchovným...

Sviatosti sú darmi od Boha a kľúčovým pilierom duchovného života

V tomto článku sa budem venovať sviatostiam, ktoré sú oporným stĺpom (hoci nie jediným) pre náš život s Bohom. Blog je skôr úvodom k sviatostiam, nebu...

V tomto článku sa budem venovať sviatostiam, ktoré sú oporným stĺpom (hoci nie jediným) pre náš život s Bohom. Blog je skôr úvodom k sviatostiam, nebu...