Blog

NIKO - Spoznaj svoje hranice

niko.jpg Niko bola pre mňa jedna veľká neznáma. Nevedel som aký bude program, ale hneď na začiatku som pochopil, že ísť do vecí s nejasným výsledkom a prekonať strach z neznáma, je vlastne jedna z vecí, ktoré mi môže NIKO dať do života. Okrem toho sme sa tam stretli s...

niko.jpg Niko bola pre mňa jedna veľká neznáma. Nevedel som aký bude program, ale hneď na začiatku som pochopil, že ísť do vecí s nejasným výsledkom a prekonať strach z neznáma, je vlastne jedna z vecí, ktoré mi môže NIKO dať do života. Okrem toho sme sa tam stretli s...

Stratégia diablovho pokúšania

Diabol vo svojom úsilí získať človeka na svoju stranu a ovládnuť hrad jeho srdca používa rôznu taktiku. Dnes si uvedieme tri prirovnania, ktorými nám sv. Ignác z Loyoly jeho útoky na nás približuje. Ignác zlého ducha pripodobňuje vojenskému veliteľovi, záletnému mužovi a napokon žene s panovačnými ...

Diabol vo svojom úsilí získať človeka na svoju stranu a ovládnuť hrad jeho srdca používa rôznu taktiku. Dnes si uvedieme tri prirovnania, ktorými nám sv. Ignác z Loyoly jeho útoky na nás približuje. Ignác zlého ducha pripodobňuje vojenskému veliteľovi, záletnému mužovi a napokon žene s panovačnými ...

Milovala Boha, načúvala ľuďom – bl. Hildegard Burjanová (1883-1933)

Rakúšanka. Pochádza zo židovskej rodiny. Je manželkou a matkou, no zároveň sa angažuje v sociálnej oblasti. Poslankyňa rakúskeho parlamentu. Zakladateľka spoločenstva sestier Caritas socialis (CS). V sociálnej politike udáva smer dodnes. Priekopníčka a politická vizionárka. Blahoslavená Hildegard Bu...

Rakúšanka. Pochádza zo židovskej rodiny. Je manželkou a matkou, no zároveň sa angažuje v sociálnej oblasti. Poslankyňa rakúskeho parlamentu. Zakladateľka spoločenstva sestier Caritas socialis (CS). V sociálnej politike udáva smer dodnes. Priekopníčka a politická vizionárka. Blahoslavená Hildegard Bu...

Za inteligentnejšiu demokraciu

Demokracia môže mať veľmi rôznorodé podoby. Vzhľadom na normálnosť a spravodlivosť tá jej súčasná podoba vo svete aj na Slovensku má poriadne čo doháňať. Vari je na čase, aby sa zobudila. Trochu pouvažujme, ak sme myslenia hodní. Je spravodlivé napr. aby hlas čestného univerzitného profesora m...

Demokracia môže mať veľmi rôznorodé podoby. Vzhľadom na normálnosť a spravodlivosť tá jej súčasná podoba vo svete aj na Slovensku má poriadne čo doháňať. Vari je na čase, aby sa zobudila. Trochu pouvažujme, ak sme myslenia hodní. Je spravodlivé napr. aby hlas čestného univerzitného profesora m...

Zmenia modlitby našu krajinu?

„Sme na konci.“„Omyl, toto je iba začiatok.“ Po páde vlády sa na povrch, aj vďaka predvolebnej kampani, dostali rôzne kauzy. Aj preto prišlo Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) s projektom “40 dní teraz”. Išlo o legitímny prostriedok občianskej angažovanosti v podobe 40 dní trvajúce...

„Sme na konci.“„Omyl, toto je iba začiatok.“ Po páde vlády sa na povrch, aj vďaka predvolebnej kampani, dostali rôzne kauzy. Aj preto prišlo Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) s projektom “40 dní teraz”. Išlo o legitímny prostriedok občianskej angažovanosti v podobe 40 dní trvajúce...

CBR analýza koho voliť

1. Na Slovensku nie je strana, ktorá by sa otvorene zasadzovala za zastavenie potratovej genocídy, čo je najvážnejší problém v našej spoločnosti, lebo ide o 35 nevinných životov, ktoré sú každodenne zabíjané. Je to nezvratné zlo, lebo zabitý život sa nedá vrátiť späť. Dá sa, aby skorumpovaný politi...

1. Na Slovensku nie je strana, ktorá by sa otvorene zasadzovala za zastavenie potratovej genocídy, čo je najvážnejší problém v našej spoločnosti, lebo ide o 35 nevinných životov, ktoré sú každodenne zabíjané. Je to nezvratné zlo, lebo zabitý život sa nedá vrátiť späť. Dá sa, aby skorumpovaný politi...

07. 03. 2012

Gorilie voľby a kresťania pod mericou

Vo februári boli zverejnené výsledky sčítania obyvateľov na Slovensku v r. 2011. Oproti predchádzajúcemu sa v ňom ku Katolíckej Cirkvi prihlásilo o 7% ľudí menej . Bolo by chybou tento fakt „vyriešiť“ rezignovaným či ľahostajným konštatovaním, že je to proste európsky trend niekoľkých desaťročí. Rov...

Vo februári boli zverejnené výsledky sčítania obyvateľov na Slovensku v r. 2011. Oproti predchádzajúcemu sa v ňom ku Katolíckej Cirkvi prihlásilo o 7% ľudí menej . Bolo by chybou tento fakt „vyriešiť“ rezignovaným či ľahostajným konštatovaním, že je to proste európsky trend niekoľkých desaťročí. Rov...

Rozlišovanie duchov

V istom exercičnom dome je obraz šachovej partie. Muž v čiernom s čiernymi figúrkami majúcimi podobu odporných potvoriek, hrá proti mladému mužovi hrajúcemu s bielymi figúrkami majúcimi podobu anjelikov. Sebaistý muž v čiernom má jasnú prevahu. Pri jeho nohách je lev, držiaci svoju labu na ľudskej l...

V istom exercičnom dome je obraz šachovej partie. Muž v čiernom s čiernymi figúrkami majúcimi podobu odporných potvoriek, hrá proti mladému mužovi hrajúcemu s bielymi figúrkami majúcimi podobu anjelikov. Sebaistý muž v čiernom má jasnú prevahu. Pri jeho nohách je lev, držiaci svoju labu na ľudskej l...

Tak sme si na čistom. Ale ešte len budeme.... Jonáš. Ninive.

Národ hynie, trpí. Kráľ aj Štúr, Bernolák takto hľadeli na tie naše vŕšky, na prekrásne hory, čo sme dostali do daru. Národ sme malý, ale hory máme také vysoké, že nám ani Poliaci nevidia do hrnca. Sami do neho poslednú dobu poctivejšie nazeráme. Keby si mala, sloboda, hniezdo sťa tí v...

Národ hynie, trpí. Kráľ aj Štúr, Bernolák takto hľadeli na tie naše vŕšky, na prekrásne hory, čo sme dostali do daru. Národ sme malý, ale hory máme také vysoké, že nám ani Poliaci nevidia do hrnca. Sami do neho poslednú dobu poctivejšie nazeráme. Keby si mala, sloboda, hniezdo sťa tí v...

Povrchné spovedanie sa môže aj škodiť

Aj my katolíci by sme si mali dať pozor, aby sme niekedy nedopadli ako sektári. Žiť katolicitu znamená snahu žiť kompletnosť, a nie iba nejakú časť z celku. Konanie pokánia nie je iba sa spovedať. Samozrejme je to jedna z podstatných vecí. Ale posúdťe sami, či nestratil súdnosť ten, kto sa spovedá ...

Aj my katolíci by sme si mali dať pozor, aby sme niekedy nedopadli ako sektári. Žiť katolicitu znamená snahu žiť kompletnosť, a nie iba nejakú časť z celku. Konanie pokánia nie je iba sa spovedať. Samozrejme je to jedna z podstatných vecí. Ale posúdťe sami, či nestratil súdnosť ten, kto sa spovedá ...