Blog

Na obraz a podľa podoby Božej

V našich duchovných zamysleniach hovoríme o obnove, resp. potrebe obnovy našej ľudskej prirodzenosti. Podľa akého vzoru však má byť obnovená? Písmo hovorí, že sme boli stvorení na obraz a podľa podoby Božej (Gn 1, 26). Tento „obraz“ (ktorý sme dostali pri stvorení) máme v sebe očisťovať, kultivovať ...

V našich duchovných zamysleniach hovoríme o obnove, resp. potrebe obnovy našej ľudskej prirodzenosti. Podľa akého vzoru však má byť obnovená? Písmo hovorí, že sme boli stvorení na obraz a podľa podoby Božej (Gn 1, 26). Tento „obraz“ (ktorý sme dostali pri stvorení) máme v sebe očisťovať, kultivovať ...

Sedem zvykov pre šťastné manželstvo

Svadba v Káne nás privádza k tajomstvu sviatosti manželstva. Nevieme, ako sa volali ženích a nevesta. Namiesto toho sa uvádza, že tam bola Mária, rovnako ako Ježiš a jeho učeníci. Počas tejto svadby došlo k trápnej a (pre vinohradnícku oblasť netypickej) situácii – minulo sa víno. Príhovor Márie je...

Svadba v Káne nás privádza k tajomstvu sviatosti manželstva. Nevieme, ako sa volali ženích a nevesta. Namiesto toho sa uvádza, že tam bola Mária, rovnako ako Ježiš a jeho učeníci. Počas tejto svadby došlo k trápnej a (pre vinohradnícku oblasť netypickej) situácii – minulo sa víno. Príhovor Márie je...

Viditeľné známky Ducha Svätého

Krstom sme dostali účasť na živote Božej milosti. Začal proces obnovy našej padnutej prirodzenosti. Duch Svätý a jeho sväté pôsobenie majú podstatný vplyv na našu „obnovu“. Podľa čoho však máme poznať, že je v nás prítomný, keď je neviditeľný Boh? Neviditeľného Boha môžeme poznať podľa toho, ako sa ...

Krstom sme dostali účasť na živote Božej milosti. Začal proces obnovy našej padnutej prirodzenosti. Duch Svätý a jeho sväté pôsobenie majú podstatný vplyv na našu „obnovu“. Podľa čoho však máme poznať, že je v nás prítomný, keď je neviditeľný Boh? Neviditeľného Boha môžeme poznať podľa toho, ako sa ...

Celoslovenské stretnutie animátorov (pozvánka)

Milí priatelia, pozývame Vás na jedinečné celoslovenské stretnutie animátorov a aktívnych mladých - EXTREME. Bude to štvordňové stretnutie mladých ľudí, ktorí sú, alebo chcú byť aktívni v rámci spoločenstiev a farností. Stretnutie sa uskutoční v dňoch 30. júna – 3. júla 2010 v Poprade. Stretnutím ch...

Milí priatelia, pozývame Vás na jedinečné celoslovenské stretnutie animátorov a aktívnych mladých - EXTREME. Bude to štvordňové stretnutie mladých ľudí, ktorí sú, alebo chcú byť aktívni v rámci spoločenstiev a farností. Stretnutie sa uskutoční v dňoch 30. júna – 3. júla 2010 v Poprade. Stretnutím ch...

Boží život v človeku

Prorok Ezechiel mal v babylonskom zajatí videnie o vode, ktorá vytekala z chrámu. Voda, ktorá bola najskôr nepatrným potôčkom, sa napokon stala obrovskou riekou. Najpodivuhodnejšia však bola voda rieky: mala uzdravujúce účinky. Všetko, čoho sa dotkla bolo uzdravené (okrem kaluží a močarísk); ba boli...

Prorok Ezechiel mal v babylonskom zajatí videnie o vode, ktorá vytekala z chrámu. Voda, ktorá bola najskôr nepatrným potôčkom, sa napokon stala obrovskou riekou. Najpodivuhodnejšia však bola voda rieky: mala uzdravujúce účinky. Všetko, čoho sa dotkla bolo uzdravené (okrem kaluží a močarísk); ba boli...

Pohľad na voľby z Talianska: Poslední budú prvými

Voľby sú za nami. Z ich výsledkov sa teším. Čísla sú zaujímavé. Aj malé rozhodovali o veľkom. Pri volebnom výsledku SNS s 5,07% je bolestné, žže stačilo o 2021 hlasov menej pre SNS a slovenská spoločnosť by sa prebudila do nedeľného rána s výbornou správou, žže sa konečne zbavila rozkrikujúceho a...

Voľby sú za nami. Z ich výsledkov sa teším. Čísla sú zaujímavé. Aj malé rozhodovali o veľkom. Pri volebnom výsledku SNS s 5,07% je bolestné, žže stačilo o 2021 hlasov menej pre SNS a slovenská spoločnosť by sa prebudila do nedeľného rána s výbornou správou, žže sa konečne zbavila rozkrikujúceho a...

Ľudská prirodzenosť potrebuje vykúpenie

Ježiš povedal Nikodémovi: „Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“ Keď Nikodém Ježišovmu slovu nerozumie, lebo ho chápe príliš telesne a myslí na opätovné telesné narodenie ako podmienku pre vstup do Božieho kráľovstva, Ježiš mu vysvetľuje, v čom ono narodenie zhora spočíva: „A...

Ježiš povedal Nikodémovi: „Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“ Keď Nikodém Ježišovmu slovu nerozumie, lebo ho chápe príliš telesne a myslí na opätovné telesné narodenie ako podmienku pre vstup do Božieho kráľovstva, Ježiš mu vysvetľuje, v čom ono narodenie zhora spočíva: „A...

Celoslovenská rada ZKSM o letných akciách pre mladých

Prípravy mnohých letných podujatí vrcholia. Svoje nenahraditeľné miesto v ich organizovaní má propagácia. Tejto téme sa venovala v poradí už druhá tohtoročná Celoslovenská rada Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM), ktorej sa zúčastnili vedúci oblastných centier z rôznych kútov Slovens...

Prípravy mnohých letných podujatí vrcholia. Svoje nenahraditeľné miesto v ich organizovaní má propagácia. Tejto téme sa venovala v poradí už druhá tohtoročná Celoslovenská rada Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM), ktorej sa zúčastnili vedúci oblastných centier z rôznych kútov Slovens...

Keď kresťania podporujú pro-choice politikov

V predvolebnom maratóne nemá kto konfrontovať slovenských politikov (ešteže pár kňazov konfrontuje katolíckych voličov). Vdp. Solčiansky sa modlí v kartuziánskom kláštore, zatiaľčo pani Radičová používa jeho meno vo svojej kampani – viď interview v Týždni – prekrútene. Tvrdím to, lebo mi pred svojim...

V predvolebnom maratóne nemá kto konfrontovať slovenských politikov (ešteže pár kňazov konfrontuje katolíckych voličov). Vdp. Solčiansky sa modlí v kartuziánskom kláštore, zatiaľčo pani Radičová používa jeho meno vo svojej kampani – viď interview v Týždni – prekrútene. Tvrdím to, lebo mi pred svojim...

Ľudská prirodzenosť

Mnohí ľudia dnes volajú po návrate k prirodzenosti, lebo sa im zdá, že je to práve odklon od prirodzenosti, ktorý splodil a plodí na svete toľko zla. Už Dante Alighieri vo svojej Božskej komédii napísal: „Keby ľudia žili podľa prirodzenosti, nebolo by na svete hriechu.“ Na druhej strane však počujem...

Mnohí ľudia dnes volajú po návrate k prirodzenosti, lebo sa im zdá, že je to práve odklon od prirodzenosti, ktorý splodil a plodí na svete toľko zla. Už Dante Alighieri vo svojej Božskej komédii napísal: „Keby ľudia žili podľa prirodzenosti, nebolo by na svete hriechu.“ Na druhej strane však počujem...