Blog

Akčný plán LGBTI, pripomienkové konanie

Stratégia ľudských práv, ktorá bola schválená minulý rok obsahovala viacero úloh. Jednou z nich bolo vytvorenie Akčného plánu LGBTI. Tento dokument bol zverejnený na portáli z dôvodu verejného pripomienkového konania.

Stratégia ľudských práv, ktorá bola schválená minulý rok obsahovala viacero úloh. Jednou z nich bolo vytvorenie Akčného plánu LGBTI. Tento dokument bol zverejnený na portáli z dôvodu verejného pripomienkového konania.

Potrebujeme viac Štúrov, zhodnotili Slováci v Brne

BRNO – Rok Ľudovíta Štúra vyhlásili na Slovensku pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia. Niekoľko Slovákov, ktorí žijú alebo pracujú v Brne, sa zamýšľalo nad tým, aký význam má Štúr v dnešnej dobe – či už pre nich samotných, alebo všeobecne pre slovenský národ. Viacerí sa zhodli na tom, že uvedomelosť nášho národa upadá a bolo by pre nás prín...

BRNO – Rok Ľudovíta Štúra vyhlásili na Slovensku pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia. Niekoľko Slovákov, ktorí žijú alebo pracujú v Brne, sa zamýšľalo nad tým, aký význam má Štúr v dnešnej dobe – či už pre nich samotných, alebo všeobecne pre slovenský národ. Viacerí sa zhodli na tom, že uvedomelosť nášho národa upadá a bolo by pre nás prín...

Pozerajú vaše deti seriály?

V dnešnej dobe je pre rodiča ťažké sledovať, čo robí jeho dieťa vo voľnom čase na internete. Rodičia majú dojem, že urobili všetko potrebné, ak sú si...

V dnešnej dobe je pre rodiča ťažké sledovať, čo robí jeho dieťa vo voľnom čase na internete. Rodičia majú dojem, že urobili všetko potrebné, ak sú si...

Kapitulské Hanusove dni

Východoslovenské Hanusove dni si z roka na rok získavajú väčší počet účastníkov. Tento rok sa podarilo prilákať predovšetkým mladé generácie z radov stredoškolákov, no núdza nebola ani o vysokoškolákov a pracujúcich.

Východoslovenské Hanusove dni si z roka na rok získavajú väčší počet účastníkov. Tento rok sa podarilo prilákať predovšetkým mladé generácie z radov stredoškolákov, no núdza nebola ani o vysokoškolákov a pracujúcich.

Manželstvo 2

pokračovanie minulého blogu: V tretej kapitole hovorí o podstate manželstva. Je tam taká klasická diskusia s tými, ktorí hovoria, že papier netreba. D...

pokračovanie minulého blogu: V tretej kapitole hovorí o podstate manželstva. Je tam taká klasická diskusia s tými, ktorí hovoria, že papier netreba. D...

Aké je Slovensko v novembri 2015, aké bude po voľbách 2016?

Slovenskú vládu Ficovho Smeru, justíciu i ekonomiku podnes ovládajú ľudia, ktorí mohli byť v podobných funkciách aj keby v novembri 1989 nepadla komunistická diktatúra. Aj preto nám sloboda priniesla menej dobrého a viac ťažkého ako sme čakali. Preto je veľmi dobré motto tohtoročnej spomienky na 17. november: aké bude Slovensko po voľbách v marci...

Slovenskú vládu Ficovho Smeru, justíciu i ekonomiku podnes ovládajú ľudia, ktorí mohli byť v podobných funkciách aj keby v novembri 1989 nepadla komunistická diktatúra. Aj preto nám sloboda priniesla menej dobrého a viac ťažkého ako sme čakali. Preto je veľmi dobré motto tohtoročnej spomienky na 17. november: aké bude Slovensko po voľbách v marci...