Blog

Kresťania bez politiky a zodpovednosti?

Keď som na portáli Postoy.sk zistil že na môj text „Kresťania, Fico a červený Prométeus“ reagoval článkom pán Ján Duda, súdny vikár Spišskej diecézy, veľmi som sa potešil. Konečne nejaký „duchovný pastier“, reaguje na kritický názor laika týkajúci sa postoja kresťanov k dôležitým spoločensko-politic...

Keď som na portáli Postoy.sk zistil že na môj text „Kresťania, Fico a červený Prométeus“ reagoval článkom pán Ján Duda, súdny vikár Spišskej diecézy, veľmi som sa potešil. Konečne nejaký „duchovný pastier“, reaguje na kritický názor laika týkajúci sa postoja kresťanov k dôležitým spoločensko-politic...

REAKCIA: K Výzve Teologického fóra z 3. marca 2012

Prečítal som si Výzvu Teologického fóra na Slovensku za obnovu cirkvi z 3. marca tohto roku. Potom som si prečítal rozhovor predsedu Teologického fóra a farára v Devínskej Novej Vsi Karola Moravčíka, ktorý poskytol redaktorovi Imrichovi Gazdovi, ktorý bol publikovaný na portáli Svet kresťanstva. Pot...

Prečítal som si Výzvu Teologického fóra na Slovensku za obnovu cirkvi z 3. marca tohto roku. Potom som si prečítal rozhovor predsedu Teologického fóra a farára v Devínskej Novej Vsi Karola Moravčíka, ktorý poskytol redaktorovi Imrichovi Gazdovi, ktorý bol publikovaný na portáli Svet kresťanstva. Pot...

Stávať sa darom

Toto bolo heslo nášho divadelníckeho projektu, ktorý sme realizovali vďaka dobrote Božej i ľudskej počas predchádzajúceho víkendu... Pár slov na podelenie sa s dobrom a radosťou. Kristus je náš život. On nám dáva množstvo darov a schopností, aby sme v tomto svete verili v neho, verili v silu, ktoro...

Toto bolo heslo nášho divadelníckeho projektu, ktorý sme realizovali vďaka dobrote Božej i ľudskej počas predchádzajúceho víkendu... Pár slov na podelenie sa s dobrom a radosťou. Kristus je náš život. On nám dáva množstvo darov a schopností, aby sme v tomto svete verili v neho, verili v silu, ktoro...

Z BLOGU: Ako robiť biznis slušne, radí pápežská rada Iustitia et pax

money1.jpg Krátko po voľbách som navrhoval pravici, aby zastupovala záujmy bohatších ľudí tak, že im bude radiť zmierňovať sociálne rozdiely medzi sebou a najmä svojimi zamestnancami. Pápežská rada Iustitia et pax by mohla pomôcť svojou „úvahou“ Vocation of the Busine...

money1.jpg Krátko po voľbách som navrhoval pravici, aby zastupovala záujmy bohatších ľudí tak, že im bude radiť zmierňovať sociálne rozdiely medzi sebou a najmä svojimi zamestnancami. Pápežská rada Iustitia et pax by mohla pomôcť svojou „úvahou“ Vocation of the Busine...

Diskusný príspevok k prednáške Karola Moravčíka, predsedu Teofóra

Začiatkom marca tohto roku rozrušila viac menej pokojnú hladinu cirkevného života na Slovensku tzv. Výzva Teologického fóra za obnovu cirkvi, ktorá bola určená na širšiu diskusiu a adresovaná „priateľom a podporovateľom reformy cirkvi“. Na túto ich „Výzvu" som už reagoval v predošlom liste, ale uved...

Začiatkom marca tohto roku rozrušila viac menej pokojnú hladinu cirkevného života na Slovensku tzv. Výzva Teologického fóra za obnovu cirkvi, ktorá bola určená na širšiu diskusiu a adresovaná „priateľom a podporovateľom reformy cirkvi“. Na túto ich „Výzvu" som už reagoval v predošlom liste, ale uved...

Ako sa zachovať v stave duchovnej neútechy

Človek, ktorý je v stave duchovnej neútechy mobilizuje všetky sily, aby sa tohto stavu čím skôr zbavil. Dopúšťa sa však pritom chyby: „príčinu“ stavu hľadá inde, než by hľadať mal. Podľa „Prvého pravidla“ sv. Ignáca sme (minule) videli, že príčinu neútechy treba hľadať v sebe – že je to „trest“ za ...

Človek, ktorý je v stave duchovnej neútechy mobilizuje všetky sily, aby sa tohto stavu čím skôr zbavil. Dopúšťa sa však pritom chyby: „príčinu“ stavu hľadá inde, než by hľadať mal. Podľa „Prvého pravidla“ sv. Ignáca sme (minule) videli, že príčinu neútechy treba hľadať v sebe – že je to „trest“ za ...

Pár viet o milosrdenstve

Milosrdenstvo, ,miseri cordia je v preklade z latinčiny "biednemu zo srdca". Výraz "rechem" znamená v aramejčine vraj milosrdenstvo i materinské lono. Opak tejto cnosti je ukrutnosť. Ak je niekto krutý ku iným, dávno predtým bol krutý sám ku sebe. Klasická krutosť ku sebe je žiť dlhšie s ťažkým hrie...

Milosrdenstvo, ,miseri cordia je v preklade z latinčiny "biednemu zo srdca". Výraz "rechem" znamená v aramejčine vraj milosrdenstvo i materinské lono. Opak tejto cnosti je ukrutnosť. Ak je niekto krutý ku iným, dávno predtým bol krutý sám ku sebe. Klasická krutosť ku sebe je žiť dlhšie s ťažkým hrie...

Medicína: Dve povery o liekoch

V názoroch na modernú medicínu a farmakoterapiu zvlášť sa môžeme stretnúť v zásade s dvoma typmi povier. 1. Konšpiračná predpojatosť Tento typ povery sa, zdá sa, častejšie vyskytuje u laickej verejnosti. V skratke táto povera hovorí, že „všetko [rozumej moderné lieky] je zlé, buď škodí ale...

V názoroch na modernú medicínu a farmakoterapiu zvlášť sa môžeme stretnúť v zásade s dvoma typmi povier. 1. Konšpiračná predpojatosť Tento typ povery sa, zdá sa, častejšie vyskytuje u laickej verejnosti. V skratke táto povera hovorí, že „všetko [rozumej moderné lieky] je zlé, buď škodí ale...

Levy prichádzajú

levy_a0.jpg Pred krátkym časom som dostal ako dar knihu Levy prichádzajú. Ponúkané témy poskytovali odpovede na moje hľadanie. Kniha v 10-tich kapitolách rozoberá fungovanie euroamerických kresťanských strán, ich postoje a správanie spojené s otázkami kultúry života. ...

levy_a0.jpg Pred krátkym časom som dostal ako dar knihu Levy prichádzajú. Ponúkané témy poskytovali odpovede na moje hľadanie. Kniha v 10-tich kapitolách rozoberá fungovanie euroamerických kresťanských strán, ich postoje a správanie spojené s otázkami kultúry života. ...

Aukcia obrazov Daniela Heviera

Pozývame Vás na aukciu diel Daniela Heviera, ktorá sa bude konať 20. 4. 2012 v Dome Quo Vadis o 18hod. v Bratislave. Ako dlhoročný sympatizant Fóra života sa D. Hevier rozhodol venovať svoje obrazy do aukcie, ktorej výťažok venuje o. z. Fóru života, ktoré združuje 43 organizácií na Slovensku. ...

Pozývame Vás na aukciu diel Daniela Heviera, ktorá sa bude konať 20. 4. 2012 v Dome Quo Vadis o 18hod. v Bratislave. Ako dlhoročný sympatizant Fóra života sa D. Hevier rozhodol venovať svoje obrazy do aukcie, ktorej výťažok venuje o. z. Fóru života, ktoré združuje 43 organizácií na Slovensku. ...