Blog

Pôvod zla vo svete

V tomto blogu nemám v úmysle zaoberať sa pôvodom zla v jeho filozofickej rovine, totiž, že zlo je absencia dobra, podobne ako tma je absencia svetla. Skôr chcem poukázať na praktické okolnosti a zamerať sa na pôvod zla vo svete.

V tomto blogu nemám v úmysle zaoberať sa pôvodom zla v jeho filozofickej rovine, totiž, že zlo je absencia dobra, podobne ako tma je absencia svetla. Skôr chcem poukázať na praktické okolnosti a zamerať sa na pôvod zla vo svete.

Tri roky "bez" Silva (výročie je práve dnes)

Ešte deň pred jeho odchodom na večnosť som sa s ním stretol. Pamätám si ten okamih. S kamarátom Radom sme kráčali okolo nemocnice... už sme mali ísť ďalej... a vtom som mu navrhol, aby sme šli pozrieť Silva. Niekoľko krokov naspäť, zisťovanie, kde presne leží... zaklopanie na dvere, ktoré nám otvoril (na naše prekvapenie) lekár - kňaz.

Ešte deň pred jeho odchodom na večnosť som sa s ním stretol. Pamätám si ten okamih. S kamarátom Radom sme kráčali okolo nemocnice... už sme mali ísť ďalej... a vtom som mu navrhol, aby sme šli pozrieť Silva. Niekoľko krokov naspäť, zisťovanie, kde presne leží... zaklopanie na dvere, ktoré nám otvoril (na naše prekvapenie) lekár - kňaz.

Medzinárodný deň gramotnosti

Slovenská katolícka charita prostredníctvom svojho projektu Adopcia na diaľku® podporuje vzdelávanie chudobných a sociálne vylúčených detí už 20 rokov...

Slovenská katolícka charita prostredníctvom svojho projektu Adopcia na diaľku® podporuje vzdelávanie chudobných a sociálne vylúčených detí už 20 rokov...

Tak vypadá peklo

V neděli byla svatořečena Matka Tereza. Přiznám se, že nijak zvlášť jsem její svatořečení neprožíval, protože jsem se domníval, že jde o samozřejmost....

V neděli byla svatořečena Matka Tereza. Přiznám se, že nijak zvlášť jsem její svatořečení neprožíval, protože jsem se domníval, že jde o samozřejmost....

Oravské vyhlásenie Platformy ĽUD: Platforma ĽUD protestuje proti hrubému porušovaniu stanov zo strany Predsedníctva KDH!

Predsedníctvo KDH v prípade Miroslava Kráľa nebol kompetentný orgán vo vyfabrikovaných veciach disciplinárneho konania, rozhodnúť.

Predsedníctvo KDH v prípade Miroslava Kráľa nebol kompetentný orgán vo vyfabrikovaných veciach disciplinárneho konania, rozhodnúť.

Sloboda pod nákladom

Minulý týždeň som sa pristavil pri plagáte. Pri bratislavskom mediálnom smogu je to niečo, čo som už dávno neurobil. Upútala ma fotografia, no potom a...

Minulý týždeň som sa pristavil pri plagáte. Pri bratislavskom mediálnom smogu je to niečo, čo som už dávno neurobil. Upútala ma fotografia, no potom a...

Nás sa to netýka! Naozaj? Zákony o podpore odkázaných na pomoc

Počas prázdnin boli dve pripomienkové konania k základným zákonom v sociálnej oblasti. Ohľadom podpory osôb s postihnutím a sociálnych služieb. Tieto...

Počas prázdnin boli dve pripomienkové konania k základným zákonom v sociálnej oblasti. Ohľadom podpory osôb s postihnutím a sociálnych služieb. Tieto...

Slovenská Ústava, Povstanie, a pakty komunistov a nacionálnych socialistov

Ústavu Slovenskej republiky prijal 1. 9. 1992 zlepenec exkomunistov a nacionalistov. Spojili sa tak tí, ktorí SNP označovali za zločin proti vlastnému štátu, s tými, ktorí ho interpretovali ako odboj komunistami vedeného národa proti klérofašistickému režimu. Následky boli podobné ako mal pakt Molotov - Ribbentrop podpísaný v Moskve 23. augusta 193...

Ústavu Slovenskej republiky prijal 1. 9. 1992 zlepenec exkomunistov a nacionalistov. Spojili sa tak tí, ktorí SNP označovali za zločin proti vlastnému štátu, s tými, ktorí ho interpretovali ako odboj komunistami vedeného národa proti klérofašistickému režimu. Následky boli podobné ako mal pakt Molotov - Ribbentrop podpísaný v Moskve 23. augusta 193...