Blog

Betónová exotika

Je leto a všade sa píše o exotike. Lákajú nás tam predovšetkým cestovky, pretože tento pojem pre mnohých ľudí je synonymom čohosi nového a dobrodružné...

Je leto a všade sa píše o exotike. Lákajú nás tam predovšetkým cestovky, pretože tento pojem pre mnohých ľudí je synonymom čohosi nového a dobrodružné...

Františkánsky genius loci

Často vidím ľudí, ako zahľadení do malých obrazoviek nevnímajú nič mimo Messenger-a. Môže sa tak ľahko stať, že človek prejde napríklad centrom Bratislavy bez toho, aby vnímal svoje okolie, miesta, parky, ľudí, stavby. O jednej takej stavbe som sa chystal napísať už dávno - učarovala mi totiž už pred rokmi, ako študentovi neďalekého Gymnázia Sv. Ur...

Často vidím ľudí, ako zahľadení do malých obrazoviek nevnímajú nič mimo Messenger-a. Môže sa tak ľahko stať, že človek prejde napríklad centrom Bratislavy bez toho, aby vnímal svoje okolie, miesta, parky, ľudí, stavby. O jednej takej stavbe som sa chystal napísať už dávno - učarovala mi totiž už pred rokmi, ako študentovi neďalekého Gymnázia Sv. Ur...

Žiadna cirkevná inštitúcia nedokáže zabrániť trendu schvaľovania práv LGBTI.

Pretože Ježiš Kristus to predpovedal: Ako bolo za dní Noema, tak bude aj za dní Syna človeka. Ľudia jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď N...

Pretože Ježiš Kristus to predpovedal: Ako bolo za dní Noema, tak bude aj za dní Syna človeka. Ľudia jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď N...

Skončil protest? Protestujem! (reakcia)

Základným predpokladom každej dobrej a kvalitnej diskusie je poznať predmet, o ktorom sa má diskutovať. Inak je – pri všetkej dobrej a poctivej snahe autora – takáto kritika nekompetentná, pranierované veci jednoducho fungujú inak, alebo znamenajú niečo iné, než si autor predstavuje.

Základným predpokladom každej dobrej a kvalitnej diskusie je poznať predmet, o ktorom sa má diskutovať. Inak je – pri všetkej dobrej a poctivej snahe autora – takáto kritika nekompetentná, pranierované veci jednoducho fungujú inak, alebo znamenajú niečo iné, než si autor predstavuje.

Nádej Luníka IX

Keď sa skončí prímestský tábor, začína sa pre deti na Luníku IX veľmi nudné obdobie. Každé ráno vstávajú s myšlienkou: čo budem dnes robiť? Zvyšok prá...

Keď sa skončí prímestský tábor, začína sa pre deti na Luníku IX veľmi nudné obdobie. Každé ráno vstávajú s myšlienkou: čo budem dnes robiť? Zvyšok prá...