Blog

Prezidentské voľby na Ukrajine – stane sa zabávač prezidentom?

31.03 na Ukrajine sa uskutočnia prezidentské voľby, v ktorých sa budú ukrajinskí voliči rozhodovať o ďalšom osude tejto vojnou skúšanej krajiny. V týc...

31.03 na Ukrajine sa uskutočnia prezidentské voľby, v ktorých sa budú ukrajinskí voliči rozhodovať o ďalšom osude tejto vojnou skúšanej krajiny. V týc...

Niečo k Valentínovi... alebo Ako som sa naučila po anglicky

Už dávno som chcela napísať niečo pekné. Všade okolo nás – v správach, blogoch, komentároch – prevládajú skôr kritické veci, ťažké témy a negativizmus...

Už dávno som chcela napísať niečo pekné. Všade okolo nás – v správach, blogoch, komentároch – prevládajú skôr kritické veci, ťažké témy a negativizmus...

Spoľahnite sa! My vám kandidáta vyberieme, máme na to prieskum

Mal to byť úrad volený občanmi. Mala to byť najmä reprezentatívna funkcia, ceremoniál a keď treba zmierovateľ. K tomu novoročný speaker a hlavne dobrý reprezentant krajiny v zahraničí. V podstate nič viac sa od prezidenta do budúcna ani nečakalo. Ak by áno, reálne právomoci by vyzerali inak. Je tu ďalšia priama voľba a odhliadnuc od spôsobu prihlas...

Mal to byť úrad volený občanmi. Mala to byť najmä reprezentatívna funkcia, ceremoniál a keď treba zmierovateľ. K tomu novoročný speaker a hlavne dobrý reprezentant krajiny v zahraničí. V podstate nič viac sa od prezidenta do budúcna ani nečakalo. Ak by áno, reálne právomoci by vyzerali inak. Je tu ďalšia priama voľba a odhliadnuc od spôsobu prihlas...

Miernosť a radosť sa pobozkajú

Kresťania a konzervatívci v súčasnej spoločnosti si potrebujú osvojiť slová apoštola Pavla: „Radujte sa! Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom“ (F...

Kresťania a konzervatívci v súčasnej spoločnosti si potrebujú osvojiť slová apoštola Pavla: „Radujte sa! Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom“ (F...