Blog

Prihlásenie Registrácia Môj účet Pravidlá blogovania

Strana 2

Blog
Synoda: Keď sa nás nik nepýta, pýtajme sa sami
Synoda: Keď sa nás nik nepýta, pýtajme sa sami

V októbri 2021 pápež František zvolal celú cirkev vo svete k synodálnej ceste. Z úvodných dokumentov programu vyplýva, že nik sa na nej nesmie cítiť nevypočutý a každý má právo vyjadriť sa o cirkvi. Výstup tejto synody zrejme trvalo ovplyvní prax všetkých katolíkov na svete.

Blog
Povinné očkovanie a postoj Cirkvi
Povinné očkovanie a postoj Cirkvi

V čase kedy Covid stále rezonuje v médiách a na spoločnosť sa vyvíja tlak, aby sa ľudia dali očkovať a s pretrvávajúcou nevôľou tak urobiť, sa vynára otázka o samotnej povinnosti očkovania. V tomto príspevku by som nechcel zachádzať do oblasti zdanlivej nutnosti očkovania, tak z hľadiska účinnosti vakcín alebo už pre nás známej potrebe opakovateľnosti dávok. Skôr by som sa chcel zamerať na postoj Cirkvi v tejto otázke.

Blog
Biblické Božie Sväté Tajomstvo!
Biblické Božie Sväté Tajomstvo!

O Božom svätom tajomstve, ktoré raz a navždy rozrieši kriminálne problémy celého svojho inteligentného stvorenia, tak anjelov na nebi, ako aj ľudí na Zemi - večne!

Blog
Keď Slovensko nebude kresťanské tak nebude vôbec
Keď Slovensko nebude kresťanské tak nebude vôbec

Pápež František nás vyzval k synode a jednotlivé diecézy majú svojich koordinátorov k diskusii o stave nášho kresťanstva. Tak sa pozrime pravde do očí. Pandémia odkryla, že devastácia morálky pokročila tak ďaleko, že sme na tom horšie ako na konci komunizmu. Prikladáme k sväteniu tú hodnotu, ktorú má? Jedine pravdivé odpovede na kľúčové otázky nám môžu priniesť účinné riešenia.

Denník Svet kresťanstva