Blog

Jedna vec, ktorá často absentuje v dialógu.

Jeden z nedávnych víkendov plus piatok a pondelok som sa zúčastnil psychologického kurzu vedenom španielskym psychológom. Teda štyri dni po sebe sme každý večer absolvovali zhruba 2 – 3 hodinovú prednášku s diskusiou.

Jeden z nedávnych víkendov plus piatok a pondelok som sa zúčastnil psychologického kurzu vedenom španielskym psychológom. Teda štyri dni po sebe sme každý večer absolvovali zhruba 2 – 3 hodinovú prednášku s diskusiou.

Legalizmus je v rozpore s evanjeliom alebo o rumovisku a hasení požiaru

Diecéza by skôr mala mať serióznu manželskú poradňu ako tím právnikov analyzujúcich skrachované manželstvá. Nehrabať sa na rumovisku, ale skôr sa snaž...

Diecéza by skôr mala mať serióznu manželskú poradňu ako tím právnikov analyzujúcich skrachované manželstvá. Nehrabať sa na rumovisku, ale skôr sa snaž...