Blog

Načierno

Nezamestnanosť vraj klesá, priemerné platy stúpajú, čierna práca je trestaná. Stále je však veľká skupina ľudí, ktorí až tak dobre nezarábajú a sú prinútení prehodnotiť každý výdavok. Možno i preto je pri zmene zamestnania pre nich najdôležitejšia výška budúceho platu. Mnohí si i v súčasnej dobe kladú základnú 1. otázku z nasledovného textu a z toh...

Nezamestnanosť vraj klesá, priemerné platy stúpajú, čierna práca je trestaná. Stále je však veľká skupina ľudí, ktorí až tak dobre nezarábajú a sú prinútení prehodnotiť každý výdavok. Možno i preto je pri zmene zamestnania pre nich najdôležitejšia výška budúceho platu. Mnohí si i v súčasnej dobe kladú základnú 1. otázku z nasledovného textu a z toh...

Stúpol počet potratov. Môže za to potratová turistika

Po 28 rokoch prvýkrát medziročne stúpol počet umelých potratov spravených na Slovensku. Kým v roku 2016 bolo oficiálne zaevidovaných 6 493 umelých pot...

Po 28 rokoch prvýkrát medziročne stúpol počet umelých potratov spravených na Slovensku. Kým v roku 2016 bolo oficiálne zaevidovaných 6 493 umelých pot...

Čierna káva

Tento týždeň v USA vyvolal vášne prípad dvoch zákazníkov kaviarne Starbucks, ktorí boli v putách vyvedení políciou. Išlo o diskrimináciu alebo dodržia...

Tento týždeň v USA vyvolal vášne prípad dvoch zákazníkov kaviarne Starbucks, ktorí boli v putách vyvedení políciou. Išlo o diskrimináciu alebo dodržia...

Klimatická zmena: scenáre vývoja

V súčasnosti sa problematika globálneho otepľovania a s tým súvisiacej zmeny klímy prezentuje veľmi často ako odborný (vedecký) problém, ktorého zákla...

V súčasnosti sa problematika globálneho otepľovania a s tým súvisiacej zmeny klímy prezentuje veľmi často ako odborný (vedecký) problém, ktorého zákla...