Zuzana Kostková

Zuzana Kostková

farmaceutka, ktorá rada fotografuje a uvažuje nad pravdami kresťanskej viery