Byť lepší ako liberáli

Toto by mal byť jeden z cieľov každého konzervatívne cítiaceho človeka, veriaceho zvlášť. V skutočnosti by sme sa mali snažiť byť lepší ako ktorýkoľvek človek, súťažiť v konaní dobra, prebiehať sa v miernosti a ohľaduplnosti. A to všetko korunovať múdrosťou.

Toto by mal byť jeden z cieľov každého konzervatívne cítiaceho človeka, veriaceho zvlášť. V skutočnosti by sme sa mali snažiť byť lepší ako ktorýkoľvek človek, súťažiť v konaní dobra, prebiehať sa v miernosti a ohľaduplnosti. A to všetko korunovať múdrosťou.