Vodkyne a skauti Európy

Vodkyne a skauti Európy

Sme Vodkyne a Skauti Európy a naša skautská organizácia patrí do veľkej skautskej rodiny. Naše združenie je členom Medzinárodnej únie vodkýň a skautov Európy – Federácie európskeho skautingu (UIGSE-FSE). UIGSE-FSE je mimovládna organizácia uznaná Radou Európy od roku 1980. Spája asociácie rôznych kresťanských vyznaní (katolíckych, pravoslávnych a evanjelických komunít vyplývajúcich z reformácie). Našim cieľom je pomáhať rodinám pri výchove mladých ľudí a to v duchu zakladateľa skautingu Roberta Baden-Powella a v duchu kresťanských hodnôt, ktoré vniesol do skautingu Jacques Sevin, katolícky kňaz. Baden-Powell o ňom povedal, že najlepšou realizáciou jeho myšlienky je to, čo urobil tento veriaci Francúz.

  Strana 1

  Blog
  Patróni národa i Európy
  Patróni národa i Európy

  5. júla oslavujeme sviatok dvoch svätých, ktorí našim predkom zabezpečili zrozumiteľnú reč a písmo, a teda aj vieru v podobe, ktorá bola pre našich predkov zrozumiteľná. Dnes sa zvykne ich význam podceňovať. Hovorí sa, že ide o akýsi "mýtus" o vierozvestcoch. Preambula ústavy nášho štátu však hovorí niečo iné - hovorí o cyrilometodskom duchovnom dedičstve. Z preambuly ústavy SR - základného dokumentu štátu teda priamo vyplývajú dve veci: po prvé, že v duchovnej DNA nášho národa a štátu je zapísané kresťanstvo a po druhé, že toto duchovné dedičstvo sa odvíja priamo od svätých Cyrila a Metoda. Členovia skautského zboru Silvestra Krčméryho v Bratislave cítili povinnosť pripomenúť spoločenský význam našich vierozvestcov v prebiehajúcom zápase o duchovný charakter spoločnosti a štátu. Spomenuli si na nádherný text, ktorý napísal arcibiskup a skaut vladyka Cyril Vasiľ SJ. Text je bez akýchkoľvek úprav prevzatý z publikácie "Prečo práve Cyril a Metod?", ktorú v roku 2012 vydalo vydavateľstvo DON BOSCO v edícii Viera do vrecka.

  Blog
  Bude vo virtuálnom svete priestor pre kostol?
  Bude vo virtuálnom svete priestor pre kostol?

  VR, metaverzum,avatar,NFT, blockchain, kryptomena, chatGPT, umelá inteligencia.... To je len zopár najznámejších výrazov, ktoré si otvárajú cestu do každodennej reality našich životov. Nielen medzi skautami a vodkyňami je mnoho nadšencov počítačových hier, online workshopov, programovania a áno aj virtuálnej reality. Sme pripravení na virtuálnu realitu? Čo to bude znamenať pre náš život, pre skauting? A ako nás VR ovplyvní v našom duchovnom živote? Budeme sa stretávať a chodiť do kostola vo virtuálnom svete?

  Blog
  Uniforma
  Uniforma

  Jeden z našich roverov nedávno navštívil Armádne múzeum na Žižkove v Prahe, v Českej Republike a poslal nám túto fotku.  Ako postupne prechádzal expozíciou venovanou medzivojnovému obdobiu (1918-1938), ostal prekvapený, že zbadal skautskú uniformu na prvý pohľad nápadne podobnú uniforme Federácie skautov Európy, ktorá však ako skautská organizácia vznikla až v roku 1956. Keď sa teda pozrel bližšie, dozvedel sa, že ide o skautskú uniformu z 30.rokov minulého storočia, ktorú nosili členovia Zväzu junákov, skautov republiky československej.

  Blog
  Strážkyne majú pre dievčatá veľmi peknú, silnú a veľmi dôležitú ponuku
  Strážkyne majú pre dievčatá veľmi peknú, silnú a veľmi dôležitú ponuku

  Až do minulého leta sme ani netušili, že niekto zo Slovenska pôsobí v našom skautingu vo Švajčiarsku, až školiaceho tábora v Litve pre vedúce strážkyň. Zuzana Senajová pochádza z Ivanky pri Dunaji, no už vyše 10 rokov pôsobí vo Švajčiarsku, kde sa pripojila aj k Federácii skautov Európy. Momentálne žije v Bazileji a je národnou komisárkou pre strážkyne, teda má na starosti rozvoj formácie a prehľad nad aktivitami dievčat od 17 rokov.

  Blog
  Duchovný asistent skautov Pavol Trgo: SKAUTING JE ŽIVOTNÝ ŠTÝL
  Duchovný asistent skautov Pavol Trgo: SKAUTING JE ŽIVOTNÝ ŠTÝL

  Nezažil skautské štádium vĺčaťa, nevyrastal s ním ako chalan. No skauting, ku ktorému sa dostal až v rámci jezuitskej komunity, sa stal pre neho darom rovnako, ako sa on stal darom pre chlapcov a dievčatá ako duchovný asistent Skautského zboru sv. Jána Pavla II. v Trnave. Bez medveďa Balú, vlastným menom Pavla Trga SJ (39), sa nepohne žiadny skautský vietor od lienok a vĺčat cez vodkyne a skautov až po strážkyne a roverov

  Blog
  Ako bojovať proti drakovi?
  Ako bojovať proti drakovi?

  Vodkyne a skauti si dnes po celom svete pripomínajú Sv. Juraja-patróna skautov. Sv. Juraj bol tradične a historicky patrónom rytierov a vojakov. Aj preto si ho lord Baden-Powell vybral ako symbol a patróna pre mladých ľudí, ktorí chceli slúžiť vlasti a bojovať so zlom (aj prinášaním dobra - vodkyňa a skaut má denný príkaz - vykonať dobrý skutok a "zanechať tento svet o trochu lepší, ako ho našiel/našla" - B.P.).

  Blog
  Betlehemské svetlo - je naozaj "betlehemské"?
  Betlehemské svetlo - je naozaj "betlehemské"?

  Legenda hovorí, že prvý plamienok z Betlehema priniesol v 11. storočí rytier vracajúci sa z križiackej výpravy domov do Florencie. Novodobá tradícia siaha do pomerne nedávnej minulosti-do roku 1986, keď sa v rámci vianočnej akcie rakúskej rozhlasovej a televíznej spoločnosti (ORF) podarilo prvýkrát odpáliť plamienok svetla v betlehemskej Bazilike Narodenia Pána a letecky dopraviť do Viedne, resp. následne do hornorakúskeho Linzu. Z pôvodne charitatívnej akcie, ktorá nemala plánované pokračovanie sa stala 36- ročná tradícia spájajúca mestá, národy, spoločenstvá, svet.

  Blog
  Mužská iniciácia vo Federácii skautov Európy: ROVERING
  Mužská iniciácia vo Federácii skautov Európy: ROVERING

  Mnohé skautské organizácie riešia ešte aj v 21.storočí problém, čo s mladými ľuďmi po dovŕšení 17-18 rokov, pretože nosnou vekovou kategóriou sú pre skautskú výchovu 12 až 17-ročné deti a mládež. Samozrejme, mladí dospelí ľudia môžu spolu tráviť voľný čas, chodiť na túry do hôr a príležitostne pomáhať mladším skautom. Je to však ešte skauting? Mnohé skautské organizácie vymysleli pre vekovú kategóriu nad 17 rokov rôzne (výchovné) programy. V tomto blogu nechceme rozoberať to, do akej miery sú tieto programy úspešné. Chceme predstaviť program, ktorý ponúka Federácia skautov Európy, pretože je veľmi adresný a rovnocenný programu pre ostatné skautské vekové kategórie. A chceme byť ešte konkrétnejší a predstaviť program pre mladých mužov- roverov a to, aký je jeho význam pri mužskej iniciácii.

  Strana 1
  Denník Svet kresťanstva

  Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

  Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.