Vodkyne a skauti Európy

Vodkyne a skauti Európy

Sme Vodkyne a Skauti Európy a naša skautská organizácia patrí do veľkej skautskej rodiny. Naše združenie je členom Medzinárodnej únie vodkýň a skautov Európy – Federácie európskeho skautingu (UIGSE-FSE). UIGSE-FSE je mimovládna organizácia uznaná Radou Európy od roku 1980. Spája asociácie rôznych kresťanských vyznaní (katolíckych, pravoslávnych a evanjelických komunít vyplývajúcich z reformácie). Našim cieľom je pomáhať rodinám pri výchove mladých ľudí a to v duchu zakladateľa skautingu Roberta Baden-Powella a v duchu kresťanských hodnôt, ktoré vniesol do skautingu Jacques Sevin, katolícky kňaz. Baden-Powell o ňom povedal, že najlepšou realizáciou jeho myšlienky je to, čo urobil tento veriaci Francúz.

Strana 1

Blog
Mužská iniciácia vo Federácii skautov Európy: ROVERING
Mužská iniciácia vo Federácii skautov Európy: ROVERING

Mnohé skautské organizácie riešia ešte aj v 21.storočí problém, čo s mladými ľuďmi po dovŕšení 17-18 rokov, pretože nosnou vekovou kategóriou sú pre skautskú výchovu 12 až 17-ročné deti a mládež. Samozrejme, mladí dospelí ľudia môžu spolu tráviť voľný čas, chodiť na túry do hôr a príležitostne pomáhať mladším skautom. Je to však ešte skauting? Mnohé skautské organizácie vymysleli pre vekovú kategóriu nad 17 rokov rôzne (výchovné) programy. V tomto blogu nechceme rozoberať to, do akej miery sú tieto programy úspešné. Chceme predstaviť program, ktorý ponúka Federácia skautov Európy, pretože je veľmi adresný a rovnocenný programu pre ostatné skautské vekové kategórie. A chceme byť ešte konkrétnejší a predstaviť program pre mladých mužov- roverov a to, aký je jeho význam pri mužskej iniciácii.

Blog
Pokúste sa zanechať tento svet o trochu lepším, ako ste ho našli....
Pokúste sa zanechať tento svet o trochu lepším, ako ste ho našli....

(...) Skutočná cesta ako dosiahnuť šťastie, je rozdávať šťastie ostatným ľuďom. Pokúste sa zanechať tento svet o trochu lepším, ako ste ho našli. Až sa váš čas naplní, môžete umierať šťastní s pocitom, že ste v žiadnom prípade nepremrhali svoj čas a že ste žili zo všetkých síl. „Buďte pripravení“ v tomto ohľade žiť šťastne a šťastne tiež zomrieť. Držte sa svojho skautského sľubu aj potom, čo z vás vyrastú dospelí ľudia – a Boh ti pomôže, aby si to dokázal. Váš priateľ, Robert Baden-Powell, (úryvok)

Strana 1
Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.