Viliam Ostatník

Viliam Ostatník

Bratislavčan, alumnus Bolognskej Univerzity (politické vedy, M.A.), momentálne PhD študent politológie na FiF UK. Absolvent Kolégia Antona Neuwirtha.

  Strana 1

  Blog
  Zahraničná politika, tá naša Šípková Ruženka
  Zahraničná politika, tá naša Šípková Ruženka (výber z blogov)

  V nasledujúcich riadkoch načrtnem svoje vnímanie určitých línií slovenskej, v niečom možno aj európskej zahraničnej politiky dneška. Budem písať viac všeobecne, cieľom nemá byť komentovať konkrétny zahraničnopolitický vývoj, ale celkovú povahu a len niekoľko konkrétnejších dynamík či trendov. Ak budem spomínať konkrétne krajiny, ľudí či udalosti, bude to skôr pre ilustráciu prezentovaného princípu alebo konceptu. Budem vďačný, ak úvaha poslúži ako materiál do diskusie.

  Blog
  Hlavne, prosím, žiaden fatalizmus
  Hlavne, prosím, žiaden fatalizmus

  Konzervatívci, teda tí skutoční, by si mohli pri pohľade na volebný výsledok Františka Mikloška zúfať. Už som stihol zachytiť komentáre o liberálnej vlne, ktorá sa valí Slovenskom.

  Blog
  Dá sa žiť vykorenený?
  Dá sa žiť vykorenený?

  Miesta sú dôležité. Každý predsa odniekiaľ pochádza, láska k domovu, ku konkrétnemu miestu, nie len akejsi abstraktnej idei, je silným prvkom, motívom i inšpiráciou v životoch mnohých z nás. Oikofilia a oikofóbia pomáhajú definovať dnes aktuálnu polarizáciu medzi somewheres a anywheres, a jedine správne uchopenie toho, čo to znamená niekam patriť, niečo milovať, nám pomôže opäť pochopiť človeka v plnosti, nie len jeho redukciu na nejaké číslo či inštrument. Genius loci istých miest je úchvatný, písal som o františkánoch, dnes niečo o kaštieli, ktorý je na rok mojím domovom.

  Blog
  Louvre, krása, smartfóny
  Louvre, krása, smartfóny

  Nedávno som mal možnosť stráviť pár dní v metropole menom Paríž. Hoci som vždy mal bližšie k francúzskemu vidieku, či už sa jednalo o magický región Champagne alebo o azúrové južné pobrežie, toto hlavné mesto je kultúrny fenomén. Niekoľko svojich krátkych postrehov som chcel spísať už po ceste domov, ako to však býva, čas sa našiel až teraz.

  Strana 1