Františkánsky genius loci

Často vidím ľudí, ako zahľadení do malých obrazoviek nevnímajú nič mimo Messenger-a. Môže sa tak ľahko stať, že človek prejde napríklad centrom Bratislavy bez toho, aby vnímal svoje okolie, miesta, parky, ľudí, stavby. O jednej takej stavbe som sa chystal napísať už dávno - učarovala mi totiž už pred rokmi, ako študentovi neďalekého Gymnázia Sv. Ur...

Často vidím ľudí, ako zahľadení do malých obrazoviek nevnímajú nič mimo Messenger-a. Môže sa tak ľahko stať, že človek prejde napríklad centrom Bratislavy bez toho, aby vnímal svoje okolie, miesta, parky, ľudí, stavby. O jednej takej stavbe som sa chystal napísať už dávno - učarovala mi totiž už pred rokmi, ako študentovi neďalekého Gymnázia Sv. Ur...

Generácia Y (no.2)

Kedysi som písal o "generácií Y" a jej predstaviteľoch na Slovensku. Ako plynie čas, boj o zachovanie si nádeje a dôvery v túto generáciu - ktorej som...

Kedysi som písal o "generácií Y" a jej predstaviteľoch na Slovensku. Ako plynie čas, boj o zachovanie si nádeje a dôvery v túto generáciu - ktorej som...

Inteligentný “medzi-priestor” sa stále zmenšuje..

.. a s ním aj šanca na pozitívnu zmenu. Povedzte sami - kedy ste sa naposledy (konštruktívne) porozprávali o spoločenských témach s niekým, kto nebol „fašista“ ani „slniečkár“? Asi by sa to malo mierne upraviť, približne nasledovne: ...s niekým, kto nebol označovaný druhou stranou za „fašistu“, „extrémistu“, „slniečkára“ či „neomarxistu“?

.. a s ním aj šanca na pozitívnu zmenu. Povedzte sami - kedy ste sa naposledy (konštruktívne) porozprávali o spoločenských témach s niekým, kto nebol „fašista“ ani „slniečkár“? Asi by sa to malo mierne upraviť, približne nasledovne: ...s niekým, kto nebol označovaný druhou stranou za „fašistu“, „extrémistu“, „slniečkára“ či „neomarxistu“?