Viliam Oberhauser

Viliam Oberhauser

národohospodár, minister vlády SR vokoch 1990-1992, poslanec SNR a NR SR

Strana 9

Blog
Stanovisko otca Mariána Kuffu k prezidentským voľbám
Stanovisko otca Mariána Kuffu k prezidentským voľbám

Stanovisko otca Mariána Kuffu k prezidentkým voľbám v plnom znení. Odpovede na otázky, na ktoré kresťania publikovali protichodné odpovede. Pozrime sa na ne svetlom evanjelia a všetko sa nám vyjasní. Súčasný výber v druhom kole, ak sa nič nezmení, ma vedie z obavy falšovania volieb k rozhodnutiu, že zakrúžkujem oboch kandidátov aby sa môj lístok nedal zneužiť.

Blog
Voľby ukázali, že program KDŽP ma silnú  podporu
Voľby ukázali, že program KDŽP ma silnú podporu

Kríza terajších politických strán. Kresťania majú medzi ženami kvalitnejšie kandidátky, iba ich nik nenavrhol. Voličov neodradila od zahlasovania za život a Slovensko ani diskreditačná kampaň. Ako sa zachovať v druhom kole pri výbere z dvoch ľavicových liberálov ?