Viliam Oberhauser

Viliam Oberhauser

národohospodár, minister vlády SR vokoch 1990-1992, poslanec SNR a NR SR

Strana 7

Blog
Privatizácia roky 1993-1994
Privatizácia roky 1993-1994

Pokračovanie článku popisujúceho roky 1990-1992. Vznik Slovenskej republiky a s tým súvisiace udalosti. Privatizácia za vlády V.Mečiara. Privatizácia za vlády J.Moravčíka. Porovnanie pomerov zhodnotenia .

Blog
Privatizácia – lúpež storočia roky 1990-1992
Privatizácia – lúpež storočia roky 1990-1992

Prvé dohody o privatizácii už pred slobodnými voľbami. Reštitúcie jediné spravodlivé vytváranie súkromného majetku a tie s prekážkami. Malá privatizácia škoda cca 10mld. Kčs a vznik mafií. Veľká privatizácia škoda 80mld. Kčs a vznik oligarchov. Jediný ekonomický prínos doniesli štandardné metódy predaja.

Blog
Prečo treba bubnovať na poplach a do mobilizácie kresťanov
Prečo treba bubnovať na poplach a do mobilizácie kresťanov

Čo sa stalo s morálkou za uplynulých 30 rokov ? Je možné sľubovať slušné Slovensko bez morálky ? Pokiaľ až siaha zneužitie vedeckého pokroku ? Čo sledujú média propagujúce pedofíliu a porno ? Dokážu sa kresťania zmobilizovať ? Videá naháňajúce hrôzu od nás žiadajú zabrániť, aby k tomu na Slovensku došlo.

Blog
Donúti hrozba totálneho morálneho rozkladu spoločnosti kresťanov zjednotiť sa ?
Donúti hrozba totálneho morálneho rozkladu spoločnosti kresťanov zjednotiť sa ?

Negatívny posun v morálke nanútený spoločnosti ovplyvnil aj postoje kresťanov. Naplno sa u kresťanov prejavilo „rozdeľuj a panuj“. Napriek ich dominantnému postaveniu majú iba malý vplyv na vývoj spoločnosti. Pomýlená interpretácia lásky k Bohu a blížnemu ich vedie k nesprávnym postojom. Spolupráca si vyžaduje zjednotenie názorov na základné východiská.

Blog
Ako sa založilo rozkradnutie štátu
Ako sa založilo rozkradnutie štátu

Realizátori hospodárskej reformy ČSFR boli významní odborníci. Vo vyspelom svete sa vytvárali veľké národné a nadnárodné hospodárske subjekty a u nás sa tzv. demonopolizáciou naše rozbíjali. Vo svete predajom štátneho majetku vlády zarábali, u nás privatizáciou vznikali straty, ktoré nakoniec zaplatili všetci ľudia vyššími daňami.