Viliam Oberhauser

Viliam Oberhauser

národohospodár, minister vlády SR vokoch 1990-1992, poslanec SNR a NR SR

Strana 5

Blog
Odišiel k Pánovi vzácny človek (za martýrom viery a vlastencom Jankom Brichtom)
Odišiel k Pánovi vzácny človek (za martýrom viery a vlastencom Jankom Brichtom)

Dňa 28.novembra nás opustil a na večnosť k Pánovi odišiel úžasný človek Ing.Ján Brichta vo veku 91 rokov. Celý svoj život obetoval obrane viery, či už ako saleziánsky študent, dlhoročný politický väzeň pre vieru, či aktívny protivník bývalého totalitného režimu. Po novembri 89 zase ako spolutvorca kresťanskej demokracie a aktívny podporovateľ vzniku samostatnej Slovenskej republiky.

Blog
Skutky a nie reči sú smerodajné
Skutky a nie reči sú smerodajné

Novela zákona znižujúca umelé potraty, ako test ideových postojov poslancov. Dnes poznáme menovite kto je z terajších poslancov na akých pozíciách. Teraz je čas kedy každý volič môže svojim hlasom ovplyvniť, aby nový parlament vedel riešiť fundamentálne otázky života Slovenska.

Blog
Zázraky a ignoranstvo.     Sýty hladnému neverí.
Zázraky a ignoranstvo. Sýty hladnému neverí.

Poznajú bratislavskí úradníci a politici čím skutočne žije Slovensko ? Podiel slovenských potravín 38% je problémom aj možnosti získania príjmov pre našich ľudí. Chudoba ako dôsledok rozkradnutia štátu v tzv. privatizácii a pokračujúcej korupcii. Dokážu bratislavskí úradníci a politici riešiť problémy ? Bez zásadných zmien to určite nepôjde.

Blog
Kresťania nedajme sa zahnať do katakomb.
Kresťania nedajme sa zahnať do katakomb.

Opakuje sa komunistické nálepkovanie kresťanov - fašisti, klérofašisti. Kňazi sa nemajú miešať do politiky ? Zo škôl treba odstrániť vyučovanie náboženstva? Čo môžeme čakať po parlamentných voľbách 2020 ? Poučíme sa z histórie ? Podporiť treba tých, ktorí sú zárukou morálneho konania pri spravovaní štátu.

Blog
Zastavme drancovanie pôdy a hazardovanie so zdravím
Zastavme drancovanie pôdy a hazardovanie so zdravím

Málokto si uvedomuje kde môže viesť hazardovanie s kvalitou pôdy, ktoré sa tvorila stáročia. Premeníme slovenský juh na púšť? Rovnako kvalita potravín a zdravie ľudí. Nie všetko je iba cena, bez ohľadu na kvalitu. Iba to čo máme pod kontrolou môže byť zdravé.