Gender ideológiu na západe zastavia moslimovia a na východe kresťania

Presadzovanie pomýlených ideológií je dôsledkom straty viery v pravého Boha. Problémy ľudí vrátia k pravej ceste. Odmietnutie Istanbulského dohovoru s...

Presadzovanie pomýlených ideológií je dôsledkom straty viery v pravého Boha. Problémy ľudí vrátia k pravej ceste. Odmietnutie Istanbulského dohovoru s...

Priamy súboj kresťanov s liberálmi, kto zvíťazí je v našich rukách !

Postupný rast sily liberálov na Slovensku. Predstavitelia liberálov do parlamentu na chrbtoch iných strán. SAS ako prvý úspešný liberálny projekt a te...

Postupný rast sily liberálov na Slovensku. Predstavitelia liberálov do parlamentu na chrbtoch iných strán. SAS ako prvý úspešný liberálny projekt a te...

Dobrý prezident otázka života a smrti a to nielen nenarodených detí !

Sledujme ako kandidáti na prezidenta sa stavajú ku svojim kompetenciám. Prezident môže v medzinárodných vzťahoch budovať našu suverenitu, ale aj konať...

Sledujme ako kandidáti na prezidenta sa stavajú ku svojim kompetenciám. Prezident môže v medzinárodných vzťahoch budovať našu suverenitu, ale aj konať...