Viliam Oberhauser

Viliam Oberhauser

národohospodár, minister vlády SR vokoch 1990-1992, poslanec SNR a NR SR

Strana 3

Blog
Otec Kuffa verzus docent Žuffa
Otec Kuffa verzus docent Žuffa

Kultúra života kontra kultúra smrti. Za plnenie vyhlásení kresťanských cirkvi kritika a trest. Za podporu Istanbulského dohovoru a gender ideológie podpora emeritného arcibiskupa Bezáka a ticho zo strany nadriadených. PS-Spolu treba vystaviť Blacklist.

Blog
Otec Kuffa má pravdu – zase nás budú zatvárať
Otec Kuffa má pravdu – zase nás budú zatvárať

Ministerstvo na obranu demokracie – totalita z dielne PS-Spolu. Všetky totalitné režimy musia mať potrebnú ideológiu, zákony a orgány štátnej moci na dosiahnutie svojich totalitných cieľov. PS-Spolu vo svojom programe Bod zlomu zadefinovalo, že práve takú komplexne zabezpečenú totalitu nám pripravuje. Čítali tí čo podpisovali s nimi pakty o neútočení ich volebný program?

Blog
Mobilizácia – hrozí totalita horšia ako komunizmus
Mobilizácia – hrozí totalita horšia ako komunizmus

„Urválekovizácia“ prokuratúry a nerešpektovanie prezumpcie neviny je cesta do pekla. Kupovaním svedkov sa nemôžeme dostať k poznaniu pravdy. „Vybavovačskí“ majstri sú bez straníckej príslušnosti, rovnako aj policajti, prokurátori a sudcovia. Boj „demokratickej“ opozície proti SMER-u a ĽSNS je iba volebné divadlo. Ich nástupom, ak splnia čo majú v programoch, nastane definitívna katastrofa. Nastúpi netrestanie nových „našich“ a pribudne prenasledovanie za názory a kresťanskú vieru.

Blog
Boj proti fašizmu je podvod na voličoch
Boj proti fašizmu je podvod na voličoch

Bojovať treba proti rozkladu právneho štátu. Aký je skutočný stav v polícii, prokuratúre, súdnictve, advokácii. Chobotnice vybavovačov sú po celom Slovensku. Chorý politický systém, ktorý prerástol do partokracie, nakazil aj systém zabezpečujúci spravodlivosť. Riešenia sú, chýba však ochota ich realizovať.

Blog
Skončí vláda oligarchov a kočnerovcov ?
Skončí vláda oligarchov a kočnerovcov ?

Bude ZMENA iba volebné lákadlo a podvod na voličoch? Ako sa k zásadným riešeniam stavajú jednotlivé strany vo svojich programoch. Ak štát neukáže svoju moc oligarchom a vybavovačom, nič sa nezmení. Budú vládnuť ďalej.

Blog
Chorá volebná kampaň
Chorá volebná kampaň

Slovenská republika je vyspelý štát, ale z mnohými vážnymi problémami. Odmietnime bulvarizáciu volebnej kampane. Pýtajme sa na riešenie problémov. Ako skončiť s oligokraciou a s nevymožiteľnosťou práva. Zákon o štátnej službe, ale aj zodpovednosti za škody. Dobre preverme ponuky skôr, ako sa rozhodneme.

Blog
Istanbulský dohovor – boj pokračuje
Istanbulský dohovor – boj pokračuje

Odmietnuť ratifikáciu Istanbulského dohovoru bude musieť urobiť parlament opäť. Ako reálne obmedziť moc oligarchom a mafiám. Doterajšie sociálne opatrenia proti chudobe nemožno rušiť. Modlitbové zhromaždenie vedené otcom M.Kuffom pred prezidentským palácom 11.februára o 12,00-15,00 hod. krok správnym smerom.