Donúti hrozba totálneho morálneho rozkladu spoločnosti kresťanov zjednotiť sa ?

Negatívny posun v morálke nanútený spoločnosti ovplyvnil aj postoje kresťanov. Naplno sa u kresťanov prejavilo „rozdeľuj a panuj“. Napriek ich dominan...

Negatívny posun v morálke nanútený spoločnosti ovplyvnil aj postoje kresťanov. Naplno sa u kresťanov prejavilo „rozdeľuj a panuj“. Napriek ich dominan...

Ako poškodila bezkoncepčná privatizácia obyvateľstvo Slovenska.

Nepravdivé informácie o stave ekonomiky pred rokom 1989 a šírenie mýtov. Manipulujúce demagogické tvrdenia odôvodňujúce realizovanú privatizáciu. Najv...

Nepravdivé informácie o stave ekonomiky pred rokom 1989 a šírenie mýtov. Manipulujúce demagogické tvrdenia odôvodňujúce realizovanú privatizáciu. Najv...

O čom bude homília na národnej cyrilometodskej púti 2020 v Nitre ?

Na akú pôdu padli slová otca arcibiskupa Babjaka v roku 2018. Čo nám hovoril otec biskup Rábek v tomto roku. Aká bude púť v roku 2020 ? Príde tam vôbe...

Na akú pôdu padli slová otca arcibiskupa Babjaka v roku 2018. Čo nám hovoril otec biskup Rábek v tomto roku. Aká bude púť v roku 2020 ? Príde tam vôbe...