Viliam Majda

Viliam Majda

58 rokov hľadám pravdu, 58 rokov budujem vzťahy. 58 rokov budujem svoj vzťah s Pravdou.