Viera Liptáková

Viera Liptáková

"Pravda a láska musia zvíťaziť nad lžou a nenávisťou" - jednoduché a výstižné. A nanajvýš aktuálne v každej dobe.

  Strana 1

  Blog
  Rozprávka o lockdowne a budovanie povedomia
  Rozprávka o lockdowne a budovanie povedomia

  Vážení čitatelia, rytmus spoločenského a politického života za ostatné mesiace spoluurčujú udalosti a fakty súvisiace s nebezpečným vírusom a ním spôsobenou pandémiou. Začlenili sme ich do systému politickovýchovnej práce a výchovnovzdelávacej činnosti všeobecne ako nosné, konkretizujúce a jednotiace činitele výchovných úsilí, ako momenty, od ktorých odvíjame množstvo aktivít s výrazným ideovým nábojom a užitočným spoločenským poslaním. Cieľavedomé rozvíjanie povedomia v oblasti epidemiológie a verejného zdravia chápeme preto ako nenahraditeľný nástroj formovania hodnotového systému nastupujúcich generácií.

  Blog
  Pripnime si opäť stužky
  Pripnime si opäť stužky

  Deň boja za slobodu a demokraciu, ktorý si každý rok pripomíname 17. novembra, bude mať tento rok vďaka aktuálnym udalostiam inú príchuť. Vyzerá to, že okrem spomienok sa bude aj bojovať. Minister vnútra aj prezident Policajného zboru varujú...

  Blog
  Keď sa dočasné stane trvalým
  Keď sa dočasné stane trvalým

  Neverím, že keď sa otestuje celý národ na koronu – spoločne a zodpovedne – že sa vírus zľakne a okamžite sa stratí. Neverím, že rúška sú tu len dočasne. Mám obavy z toho, čo nám hrozí a preto všetci – chráňme si to najzraniteľnejšie a najvzácnejšie, čo máme – našu slobodu.

  Blog
  O prezliekaní a porozumení
  O prezliekaní a porozumení

  Stará indiánska múdrosť hovorí, že „nesúď človeka, kým si aspoň pár dní nekráčal v jeho mokasínach“. Každému je, myslím, jasné, že reč nie je o obúvaní topánok. A ak by si snáď niekto chcel v duchu tohto príslovia a v snahe pochopiť toho druhého obuť či obliecť niečo z jeho zvrškov, vyzeral by prinajmenšom smiešne.

  Strana 1