Ludo  Vodička

Ludo Vodička

Zaujímam sa o rodinu a jej poslanie z pohľadu filozofickej antropológie Jána Pavla 2 a o problematiku rodiny v mimovládnych organizáciách. Tiež sa zaujímam o spoločensko-politickú situáciu (najmä) konzervatívneho prostredia s fokusom na kresťanskú demokraciu. Blog ako taký považujem za prvok obohacujúci medziľudskú komunikáciu.

Strana 1

Blog
Fórum života versus Možnosť voľby 2
Fórum života versus Možnosť voľby 2

V dobe silnejúceho priebehu vírusovej nákazy, nasledujúci priestor venujeme dvom mimovládnym organizáciám (MVO) tretieho sektora a to združeniam "Fórum života" a "Možnosť voľby" ku ktorým sme sa prepracovali cestou prvej a druhej časti trilógie o aktivitách okolo tématiky rodiny. V závere si krátko všimneme relatívne horúcu aktualitu z prezidentského paláca, ktorá s témou nepriamo súvisí, avšak v tomto zdravotne hektickom období si ešte musí počkať na svoju rezonanciu v spoločnosti.

Blog
 Keď dvaja  organizujú, nejde vždy o to isté
Keď dvaja organizujú, nejde vždy o to isté

Pojem rodina vymedzuje skupinu ľudí, ktorí sú spojení manželskými, príbuzenskými, alebo aj adoptívnymi vzťahmi a spoločným spôsobom života. Rodina je zložitý, citlivý a mnohostranný spoločenský jav. Je produktom a základom spoločnosti. Preto je vzťah medzi rodinou a spoločnosťou veľmi úzky a obojstranný. Pre dobro členov rodiny (previazane aj spoločnosti) nie je vôbec jedno, že kto, kedy a ako rodinu ovplyvňuje a organizačne sa okolo nej pohybuje.

Blog
O troch prútoch (resp. o 2,5 prútoch)
O troch prútoch (resp. o 2,5 prútoch)

V slovenskej konzervatívnej (hlavne kresťansko-demokratickej) politike pozorujeme fenomén roztrieštenosti. Zamyslenie je o niekoľkých prútoch, ktoré môžu prispieť k bohatstvu nášho národa.

Blog
Fórum života versus Možnosť voľby 1
Fórum života versus Možnosť voľby 1

Veľmi som uvažoval nad vhodnosťou uverejnenia tohto príspevku v tejto ťažkej chvíli (nielen) našej spoločnosti, keď každé myšlienky navyše aktuálnej zdravotnej situácii môžu pôsobiť priam až preinformovane a odvádzajúco. Pri zvažovaní som dospel k poznaniu, že môžeme nájsť isté podobnosti so šírením pliagy ktorá sa teraz šíri s inými pliagami v našej spoločnosti a uverejnenie môže mať istú legitimitu. Dôvod je jednoduchý: všetky pliagy sú si podobné -škodia. V tomto duchu ponúkam nasledujúce myšlienky.

Strana 1