Štefan Danišovský

Maloverný, snažím sa nepochybovať.