Stanislav Trnovec

Celý život hľadajúci. Ale aj nachádzajúci, aby som vytrval hľadať ďalej. Ceniaci si život, lebo život je najväčší dar, ktorý sme dostali. Ale aj preto, lebo spolu s manželkou sme ho mohli dávať, boli sme pozvaní plným priehrštím rozdávať. Vzdelanie? Prečo sa na to pýtate, aj tak som vždy robil čosi iné!

  Strana 1

  Blog
  Medzinárodný deň rodiny 2020, vplyv na rodinu na Slovensku
  Medzinárodný deň rodiny 2020, vplyv na rodinu na Slovensku

  Od roku 1994 slávime Medzinárodný deň rodiny 15. mája. Sviatok vznikol ako praktická realizácia iniciatívy OSN Medzinárodného roku rodiny 1994. Tento rok oslavy majú iný charakter, ako mnoho spoločenských aktivít. Zostali sme doma a zisťujeme, čo všetko je zbytočné, hoci sme si pred tým nevedeli bez toho predstaviť život. Preto dnes je o to väčšia príležitosť sa obhliadnuť, všimnúť si význam MDR (IFD). Poznámka: tento blog bol publikovaný 15.5., ale z neznámych dôvodov po určitej dobe sa stal nedostupný.

  Blog
  Sám na sv. omši
  Sám na sv. omši

  Viacerí priatelia mi nezávisle na sebe hovorili, že boli na sv. omši za zavretými dverami. Sami, po sviatosti pokánia. Nemôžem odolať, aby som sám nepridal niektoré zo zážitkov.

  Blog
  Biely strop
  Biely strop

  Viac ako pol roka som sa pozeral bez pohnutia na biely strop nad sebou. Občas mi lampy svietili do očí, niekedy som videl aj okno. Hýbať som sa nevedel, tak som rozmýšľal. Ale ani to sa poriadne nedalo.

  Blog
  Vzduchovka, či mažiar?
  Vzduchovka, či mažiar?

  Nedeľné stretnutie rodiny po oslavách Pána pred obedom priviedlo rozhovor na spomienky. Boli iniciované tým, že jeden zo synov sa rozhovoril o oprave vzduchovky, ktorú som voľakedy kúpil. Už som sa nepamätal na presné okolnosti kúpy, tak som sa na to spýtal manželky. Môj argument bol, že je lepšie, keď im ako otec ukážem čo vzduchovka dokáže, než aby oni začnú sami robiť hlúposti bez našej vedomosti.

  Blog
  #VoteForFamily Hlasuj za rodinu
  #VoteForFamily Hlasuj za rodinu

  O dva mesiace nás čakajú voľby do Európskeho parlamentu. Aby sme vedeli koho voliť, máme sa pýtať a aj požadovať sľubované. Fafce Europe včera spustilo prorodinnú kampaň dva mesiace pred voľbami do Európskeho parlamentu. Zostavilo manifest pre kandidátov. Klub mnohodetných rodín je členom FAFCE a preto oslovuje kandidátov aby sa zaviazali v prípade zvolenia podporiť Manifest.

  Blog
  Spomienky na slávenie sviatku sv. Cyrila v Ríme v 1969
  Spomienky na slávenie sviatku sv. Cyrila v Ríme v 1969

  Pripomenutie na sviatok sv. Cyrila spred 50 rokov bolo pre mňa spontánnym. Povedal som si, že by som mal trochu priblížiť ducha doby. Preto prosím o pochopenie, že budem mená spomínať ozaj len tam, kde je to nevyhnutné. Podobne aj historické okolnosti sviatku, aby som sa nedostal náhodou do jalových debát spôsobených mojou neznalosťou histórie.

  Blog
  Prípad Brigitte, čo nové?
  Prípad Brigitte, čo nové?

  Vlani sme oslávili 75. narodeniny Brigitte Irrgang v Handlovej. Zo všetkou pompou, prišiel spevácky zbor Permonik z Karvinej. Kto je Brigitte Irrgang a vôbec, má nám niečo povedať? Čo sa udialo za posledný rok?

  Blog
  Tuším predsa tu niečo smrdí
  Tuším predsa tu niečo smrdí

  Pred chvíľou belgický ministerský predseda podal demisiu. Prečo? Predsa podpísal v Marrakeši pakt, hoci sa doma mu odstúpila časť tak dlho vytváranej koalície, dosiahol svoje!

  Blog
  Lekcia z dôvery
  Lekcia z dôvery

  Pred nedávnom som sa stretol so slepým mužom. Predstavil som sa mu menom. On na to mi odvetil, ja viem, že ste to vy, poznám váš hlas.

  Strana 1