Je schopná vláda podporiť rodinu?

Na upozornenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, že sa nezapája do akcií Medzinárodného dňa rodín vyhláseným OSN ministerstvo vydalo vyhlásenie. Aké bolo, to ponechám na čitateľa, ale mnohí si cenili to, že vôbec bolo. Kúsok od nás, v Budapešti sa zajtra začína podujatie, ktoré je súborom 4 paralelne prebiehajúcich akcií, všetkých podpo...

Na upozornenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, že sa nezapája do akcií Medzinárodného dňa rodín vyhláseným OSN ministerstvo vydalo vyhlásenie. Aké bolo, to ponechám na čitateľa, ale mnohí si cenili to, že vôbec bolo. Kúsok od nás, v Budapešti sa zajtra začína podujatie, ktoré je súborom 4 paralelne prebiehajúcich akcií, všetkých podpo...

Medzinárodný deň rodiny 2017 - otvorený list ministrovi Jánovi Richterovi

Zajtra je Medzinárodný deň rodiny. V minulosti Vláda SR ignorovala celosvetové akcie konané na podnet OSN. Preto ako vtedajší člen Výboru pre rodovú r...

Zajtra je Medzinárodný deň rodiny. V minulosti Vláda SR ignorovala celosvetové akcie konané na podnet OSN. Preto ako vtedajší člen Výboru pre rodovú r...

Rumunsko sa pridalo ku krajinám chrániacich prirodzené manželstvo

Dvaja homosexuáli zažalovali Rumunsko, že ich manželstvo uzavreté mimo Rumunska nechcú uznať a že preto majú sťažený pohyb. Toto bolo zhruba pred mesi...

Dvaja homosexuáli zažalovali Rumunsko, že ich manželstvo uzavreté mimo Rumunska nechcú uznať a že preto majú sťažený pohyb. Toto bolo zhruba pred mesi...

Aké sú nekresťanské organizácie?

Ak sa oháňame kresťanskými organizáciami a sem zaraďujeme len na základe toho, že sa zaoberajú napr. rodinou, či deťmi, tak potom ak odmyslíme si kresťanstvo, aké znaky MVO sú v bežnom živote dominantné? Na túto otázku by mohli odpovedať najmä tí, ktorí kresťanstvo tak radi v tejto súvislosti používajú.

Ak sa oháňame kresťanskými organizáciami a sem zaraďujeme len na základe toho, že sa zaoberajú napr. rodinou, či deťmi, tak potom ak odmyslíme si kresťanstvo, aké znaky MVO sú v bežnom živote dominantné? Na túto otázku by mohli odpovedať najmä tí, ktorí kresťanstvo tak radi v tejto súvislosti používajú.

Búrka v pohári? Alebo nominácie organizácií do komory Výboru pre deti a mládež

Počas vlády vedenej pani Radičovou vznikla Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Občianska spoločnosť je jedným z pros...

Počas vlády vedenej pani Radičovou vznikla Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Občianska spoločnosť je jedným z pros...

Komora Výboru pre deti a mládež

Výbor pre deti a mládež, podobne ako aj iné výbory, ktoré tvoria poradný orgán Rady vlády má vytvorenú novú komoru mimovládnych organizácií. Patria sem aj členovia akademickej obce, nie len zástupcovia mimovládnych organizácií. Zastupoval som vo výbore mnohodetné rodiny so zodpovedným rodičovstvom. Pekné obdobie, ktoré vytvorilo priateľstvá. Preto...

Výbor pre deti a mládež, podobne ako aj iné výbory, ktoré tvoria poradný orgán Rady vlády má vytvorenú novú komoru mimovládnych organizácií. Patria sem aj členovia akademickej obce, nie len zástupcovia mimovládnych organizácií. Zastupoval som vo výbore mnohodetné rodiny so zodpovedným rodičovstvom. Pekné obdobie, ktoré vytvorilo priateľstvá. Preto...