Silvia Slobodníková

Silvia Slobodníková

Nazerám na život z nadhľadu, ale rada sa ponáram i do jeho hĺbok. Do hĺbok vzťahov, sebahodnoty. Vnímam silnú potrebu človeka nájsť svoju identitu, zvlášť dnes v hlučnom a rýchlom svete. Som presvedčená po mnohých náročných skúsenostiach, že kľúčom k radosti a pokoju je Boh. Profesionálne sa venujem copywritingu a marketingu.