Samuel Červeňanský

Samuel Červeňanský

Momentálne končím magisterské štúdium učiteľstva geografie a histórie a zároveň dokončujem aj bakalárske štúdium evanjelikálnej teológie a misie. Zaujímam sa o politiku, hudbu, kresťanstvo a iné socio-kultúrne témy.