Robert Dick

Robert Dick

POVOLANIE ČLOVEKA: ŽIVOT V DUCHU Život v Duchu Svätom uskutočňuje povolanie človeka . Spočíva v láske k Bohu a v ľudskej solidarite . Je nám udelený nezaslúžene (z milosti) ako spása . (z KKC) Snažím sa a denne prosím o pomoc Ducha Svätého. (samému sa mi nedarí..... :-)

Strana 1

Blog
Boh čaká na slávnostné Te Deum Slovensko !
Boh čaká na slávnostné Te Deum Slovensko !

Áno, Slovensko má byť svetlom v tomto svete národov, tak ako to predpovedal sv. Ján Pavol II. a svietiť vo tmách tohto blúdiaceho sveta. Pýtam sa preto, kedy ak nie teraz treba zapnúť "reflektory" a svietiť ?

Strana 1