Radoslav Šaškovič

Radoslav Šaškovič

Katolícky kňaz, ktorý sa snaží objavovať hĺbku Svätého Písma a šírku kánonického práva.

  Strana 1

  Blog
  V piatok pred sobášom
  V piatok pred sobášom

  Sobota je v Cirkvi deň, kedy sa konajú sobáše. Niektorým predchádza dlhá známosť, iné sa dejú po krátkom čase. A sú aj také, ktoré vzbudia pozornosť. Napríklad ak sa žení niekto, kto už raz sobáš v kostole mal.

  Blog
  Je prijímanie na ruku hnus?
  Je prijímanie na ruku hnus?

  Po dvoch mesiacoch sa nám znova umožnilo slávenie svätej omše za účasti ľudu. Bohu vďaka. Zároveň sa nám po dvoch mesiacoch vrátil jeden vážny problém: prijímanie Eucharistie na ruku.

  Blog
  Slovo sa stalo telom a modliac sa zomrelo
  Slovo sa stalo telom a modliac sa zomrelo

  Hoci sa evanjelisti rozchádzajú v obsahu Ježišových posledných slov na kríži, predsa všetci zhodne uvádzajú, že Ježiš sa na kríži modlil a takto sa pripravoval na smrť. Zo svojej smrti urobil úkon modlitby, ba dalo by sa povedať akt adorácie. Priblížme si, ako nad touto skutočnosťou uvažuje vo svoje knihe Cesta veľkonočným tajomstvom neskorší pápež Benedikt XVI.

  Blog
  O umývaní nôh
  O umývaní nôh

  Tohtoročná Veľká noc je pre nás výborná príležitosť znova si uvedomiť a prežiť jej najhlbšiu podstatu. Sme pozvaní (v úcte a rešpekte voči autoritám i voči sebe navzájom) sláviť ju ako Ježiš, teda doma s rodinou. Týchto pár myšlienok pochádza z knihy Cesta veľkonočným tajomstvom od kardinála Jozefa Ratzingera, neskoršieho pápeža Benedikta XVI.

  Blog
  2020 - rok, v ktorom to zvládneme
  2020 - rok, v ktorom to zvládneme

  Starec Mojžiš sa raz opýtal starca Silvána: "Môže človek začínať každý deň odznova?" Silván mu odpovedal: "Ak je pracovitý, môže začínať odznova dokonca každú hodinu." (Apofthegmata 866)

  Blog
  2019 - rok, kedy sme prestali komunikovať
  2019 - rok, kedy sme prestali komunikovať

  Komunikácia je základom akéhokoľvek vzťahu: s Bohom, s druhým človekom i so sebou samým. Prejavuje sa tým, že dokážeme venovať čas, pozornosť, reflektovať jednotlivé potreby či očakávania. Kde sa vytratí komunikácia, nastúpia útoky, obviňovania, neustále hľadanie dôvodu prečo niečo nie.... alebo naopak: ignorácia, tichá domácnosť, útek.

  Strana 1
  Denník Svet kresťanstva

  Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

  Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.