Radoslav Šaškovič

Radoslav Šaškovič

Katolícky kňaz, ktorý sa snaží objavovať hĺbku Svätého Písma a šírku kánonického práva.

  Strana 1

  Blog
  Je prijímanie na ruku hnus?
  Je prijímanie na ruku hnus?

  Po dvoch mesiacoch sa nám znova umožnilo slávenie svätej omše za účasti ľudu. Bohu vďaka. Zároveň sa nám po dvoch mesiacoch vrátil jeden vážny problém: prijímanie Eucharistie na ruku.

  Blog
  Slovo sa stalo telom a modliac sa zomrelo
  Slovo sa stalo telom a modliac sa zomrelo

  Hoci sa evanjelisti rozchádzajú v obsahu Ježišových posledných slov na kríži, predsa všetci zhodne uvádzajú, že Ježiš sa na kríži modlil a takto sa pripravoval na smrť. Zo svojej smrti urobil úkon modlitby, ba dalo by sa povedať akt adorácie. Priblížme si, ako nad touto skutočnosťou uvažuje vo svoje knihe Cesta veľkonočným tajomstvom neskorší pápež Benedikt XVI.

  Blog
  O umývaní nôh
  O umývaní nôh

  Tohtoročná Veľká noc je pre nás výborná príležitosť znova si uvedomiť a prežiť jej najhlbšiu podstatu. Sme pozvaní (v úcte a rešpekte voči autoritám i voči sebe navzájom) sláviť ju ako Ježiš, teda doma s rodinou. Týchto pár myšlienok pochádza z knihy Cesta veľkonočným tajomstvom od kardinála Jozefa Ratzingera, neskoršieho pápeža Benedikta XVI.

  Blog
  2020 - rok, v ktorom to zvládneme
  2020 - rok, v ktorom to zvládneme

  Starec Mojžiš sa raz opýtal starca Silvána: "Môže človek začínať každý deň odznova?" Silván mu odpovedal: "Ak je pracovitý, môže začínať odznova dokonca každú hodinu." (Apofthegmata 866)

  Blog
  2019 - rok, kedy sme prestali komunikovať
  2019 - rok, kedy sme prestali komunikovať

  Komunikácia je základom akéhokoľvek vzťahu: s Bohom, s druhým človekom i so sebou samým. Prejavuje sa tým, že dokážeme venovať čas, pozornosť, reflektovať jednotlivé potreby či očakávania. Kde sa vytratí komunikácia, nastúpia útoky, obviňovania, neustále hľadanie dôvodu prečo niečo nie.... alebo naopak: ignorácia, tichá domácnosť, útek.

  Blog
  Najväčší dar
  Najväčší dar

  Posledné dni Adventu, to je posledná príležitosť pripraviť všetko na dokonalé Vianoce. Stihnúť navariť, napiecť, nakúpiť, poupratovať, nachystať... A pre každého niečo zohnať.

  Blog
  Stretnúť Očakávaného
  Stretnúť Očakávaného

  Vstúpili sme do jedného z najkrajších období liturgického roka týchto. Je to požehnaný čas radostného očakávania. Advent je mystický, tajomný, magický, ale aj prehliadaný, odsunutý, vyrušujúci. Myslím si, že každému z nás má čo povedať a ponúknuť.

  Strana 1