Peter Tomčik

Peter Tomčik

Analytický chemik so záujmom o náboženstvo, psychológiu a spoločenské dianie. Zároveň jeden z posledných absolventov externého štúdia katolíckej teológie na Teologickom inštitúte Františka Xaverského v Banskej Bystrici - Badíne.