Peter Slugeň

Učím sa na starých chybách, ako robiť nové.