Výzva Rade KDH

Ak chce KDH uspieť vo voľbách, treba aby prestalo robiť chyby. Rada je orgán KDH, ktorý musí upozorniť na chyby svojho predsedu.

Ak chce KDH uspieť vo voľbách, treba aby prestalo robiť chyby. Rada je orgán KDH, ktorý musí upozorniť na chyby svojho predsedu.

Som členom KDH, ale.

Slovensko novú stranu vytvorenú z neúspešných politikov KDH a časti „starej gardy“ nepotrebuje-názor predsedu KDH v blogu Postoj.

Slovensko novú stranu vytvorenú z neúspešných politikov KDH a časti „starej gardy“ nepotrebuje-názor predsedu KDH v blogu Postoj.

Potraty, umelé oplodnenie a antikoncepčné myslenie na Slovensku.

20 rokov sa hovorí na rôznych fórach o potratoch a antikoncepcii a sú to dve rozdielne témy. Potraty a pôrodnosť sa zmenšujú a antikoncepčné myslenie a počet umelých oplodnení rastie. Čím to je?

20 rokov sa hovorí na rôznych fórach o potratoch a antikoncepcii a sú to dve rozdielne témy. Potraty a pôrodnosť sa zmenšujú a antikoncepčné myslenie a počet umelých oplodnení rastie. Čím to je?

O nekultúrnosti v politike po voľbách na Slovensku.

Mám už dosť rokov na to, aby som nepoužíval lož ako pracovnú metódu a hovoril nepravdy. Mám názor na dianie na Slovensku po voľbách, ktoré sa mierne líši od toho čo chcú počuť elity a mienkotvorní ľudia na Slovensku.

Mám už dosť rokov na to, aby som nepoužíval lož ako pracovnú metódu a hovoril nepravdy. Mám názor na dianie na Slovensku po voľbách, ktoré sa mierne líši od toho čo chcú počuť elity a mienkotvorní ľudia na Slovensku.

Kresťanské Slovensko - aké je skutočne?

Chcem sa venovať niekoľkými pohľadmi a myšlienkami situácii kresťanského nazerania na základné otázky života od detstva až po prirodzenú smrť v rôznych situáciách a prečo klesá počet detí, manželstiev a rastie počet rozvodov, prečo nám nefunguje výchova k manželstvu, rodinnému životu, prečo sú kresťania na Slovensku ľahostajní a neberú dôsledne uče...

Chcem sa venovať niekoľkými pohľadmi a myšlienkami situácii kresťanského nazerania na základné otázky života od detstva až po prirodzenú smrť v rôznych situáciách a prečo klesá počet detí, manželstiev a rastie počet rozvodov, prečo nám nefunguje výchova k manželstvu, rodinnému životu, prečo sú kresťania na Slovensku ľahostajní a neberú dôsledne uče...