Som členom KDH, ale.

Slovensko novú stranu vytvorenú z neúspešných politikov KDH a časti „starej gardy“ nepotrebuje-názor predsedu KDH v blogu Postoj.

Slovensko novú stranu vytvorenú z neúspešných politikov KDH a časti „starej gardy“ nepotrebuje-názor predsedu KDH v blogu Postoj.

Potraty, umelé oplodnenie a antikoncepčné myslenie na Slovensku.

20 rokov sa hovorí na rôznych fórach o potratoch a antikoncepcii a sú to dve rozdielne témy. Potraty a pôrodnosť sa zmenšujú a antikoncepčné myslenie a počet umelých oplodnení rastie. Čím to je?

20 rokov sa hovorí na rôznych fórach o potratoch a antikoncepcii a sú to dve rozdielne témy. Potraty a pôrodnosť sa zmenšujú a antikoncepčné myslenie a počet umelých oplodnení rastie. Čím to je?

O nekultúrnosti v politike po voľbách na Slovensku.

Mám už dosť rokov na to, aby som nepoužíval lož ako pracovnú metódu a hovoril nepravdy. Mám názor na dianie na Slovensku po voľbách, ktoré sa mierne líši od toho čo chcú počuť elity a mienkotvorní ľudia na Slovensku.

Mám už dosť rokov na to, aby som nepoužíval lož ako pracovnú metódu a hovoril nepravdy. Mám názor na dianie na Slovensku po voľbách, ktoré sa mierne líši od toho čo chcú počuť elity a mienkotvorní ľudia na Slovensku.

Kresťanské Slovensko - aké je skutočne?

Chcem sa venovať niekoľkými pohľadmi a myšlienkami situácii kresťanského nazerania na základné otázky života od detstva až po prirodzenú smrť v rôznych situáciách a prečo klesá počet detí, manželstiev a rastie počet rozvodov, prečo nám nefunguje výchova k manželstvu, rodinnému životu, prečo sú kresťania na Slovensku ľahostajní a neberú dôsledne uče...

Chcem sa venovať niekoľkými pohľadmi a myšlienkami situácii kresťanského nazerania na základné otázky života od detstva až po prirodzenú smrť v rôznych situáciách a prečo klesá počet detí, manželstiev a rastie počet rozvodov, prečo nám nefunguje výchova k manželstvu, rodinnému životu, prečo sú kresťania na Slovensku ľahostajní a neberú dôsledne uče...