Peter Grečo

Peter Grečo

Štatutár Inštitútu pre humanitnú formáciu, Sabinov.

Denník Svet kresťanstva