Bláznivé a pohoršujúce

Hoci sa otázka zmyslu života a smrti vinie celými ľudskými dejinami, v súčasnosti sa dostáva čoraz hlbšie do úzadia. Najmä otázka smrti.

Hoci sa otázka zmyslu života a smrti vinie celými ľudskými dejinami, v súčasnosti sa dostáva čoraz hlbšie do úzadia. Najmä otázka smrti.

Kto je mŕtvy?

Boh je mŕtvy! Tieto strašné slová nemeckého filozofa Nietzscheho pred rokmi vykríkol do preplnenej parížskej Katedrály Notre Dame akýsi študent. Poho...

Boh je mŕtvy! Tieto strašné slová nemeckého filozofa Nietzscheho pred rokmi vykríkol do preplnenej parížskej Katedrály Notre Dame akýsi študent. Poho...

Autos efa

Zdá sa, že aj napriek súčasnému poznaniu sveta a jeho poriadku, zažívame – najmä u mocných tohto sveta – návrat už v antickom Grécku prežitej pytagore...

Zdá sa, že aj napriek súčasnému poznaniu sveta a jeho poriadku, zažívame – najmä u mocných tohto sveta – návrat už v antickom Grécku prežitej pytagore...

Zrkadlenie

V nie až takých dávnych časoch, keď ešte komunistickým režimom preverené a schválené televízne hlásateľky uvádzali každý program, vzniklo priam kultov...

V nie až takých dávnych časoch, keď ešte komunistickým režimom preverené a schválené televízne hlásateľky uvádzali každý program, vzniklo priam kultov...

Kto horí za pravdu?

Vo vrcholiacom čase predvolebnej kampane na post hlavy štátu komentátori a analytici prešli mlčaním stretnutie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví na Slovensku a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR, ktoré sa uskutočnilo 4. marca 2019 v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne.

Vo vrcholiacom čase predvolebnej kampane na post hlavy štátu komentátori a analytici prešli mlčaním stretnutie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví na Slovensku a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR, ktoré sa uskutočnilo 4. marca 2019 v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne.