Pavol Prikryl

Pavol Prikryl

manžel, otec štyroch detí

  Strana 1

  Blog
  Bol Zelený štvrtok v utorok?
  Bol Zelený štvrtok v utorok?

  Keď v rokoch 1947 až 1958 objavili v jaskyniach pri Mŕtvom mori spisy, ktoré nazývame Rukopisy Mŕtveho mora či Kumránske zvitky, stali sa predmetom podrobného štúdia najvýznamnejších vedeckých kapacít. Kumránske zvitky sú esénskeho pôvodu a umožňujú nám spoznať život náboženskej komunity z okolia Kumránu. Dôsledky výskumov vnášajú aj nové svetlo do chronológie Veľkého týždňa.

  Blog
  Hebdomada sancta
  Hebdomada sancta

  Hebdomada sancta či hebdomada maior. Svätý či Veľký týždeň. Najvýznamnejší týždeň nielen cirkevného roka, ale aj dejín človeka. Týždeň, v ktorom nahrádza rýchlo sa rozpadávajúci mýtus o akomsi židovskom Sokratovi, učiteľovi prazvláštnej sociálnej náuky a ešte paradoxnejšej etiky a morálky, tajomstvo absolútnej Božej milosrdnej lásky. Týždeň, v ktorom jedinečným spôsobom zaniká staré a rodí sa nové. Týždeň, v ktorom bola porazená smrť. A predsa...

  Blog
  A. D. MMXX
  A. D. MMXX

  Päť, štyri, tri, dva, jeden... A nočný vzduch sa začal triasť od výbuchov petárd, delobuchov a ohňostrojov ako kedysi pri Verdune. Začal sa rok Pána 2020.

  Blog
  Démon slobody
  Démon slobody

  Karteziánska revolúcia zmenila mnohé. René Descartes skoncoval s tradíciou a všetko chcel spoznať sám. Primárne esse, bytie, sa zrazu stalo sekundárne. V logike „cogito, ergo sum“ potom, podľa sv. Jána Pavla II., „Boh mohol ostať jedine ako obsah ľudského vedomia, no nemohol ostať ako ten, kto definitívne objasňuje ľudské sum“.

  Blog
  Ovca či cap?
  Ovca či cap?

  Ži a nechaj žiť. Motto, ktorým sa veľmi veľa ľudí oháňa ako svojím životným heslom. Na prvý pohľad páčivé, priam filantropické. Dokonca si ho osvojili a hlásajú ho aj mnohí kresťania, mysliac si, akí sú ľudomilní, dokonca, že tak vytvárajú bratstvo.

  Blog
  Bláznivé a pohoršujúce
  Bláznivé a pohoršujúce

  Hoci sa otázka zmyslu života a smrti vinie celými ľudskými dejinami, v súčasnosti sa dostáva čoraz hlbšie do úzadia. Najmä otázka smrti.

  Blog
  Kto je mŕtvy?
  Kto je mŕtvy?

  Boh je mŕtvy! Tieto strašné slová nemeckého filozofa Nietzscheho pred rokmi vykríkol do preplnenej parížskej Katedrály Notre Dame akýsi študent. Pohoršenie davu bolo obrovské. Privolaná polícia študenta zatkla a odviezla ho do blázinca.

  Blog
  Autos efa
  Autos efa

  Zdá sa, že aj napriek súčasnému poznaniu sveta a jeho poriadku, zažívame – najmä u mocných tohto sveta – návrat už v antickom Grécku prežitej pytagorejskej školy a rozporuplného hnutia sofistov.

  Strana 1
  Denník Svet kresťanstva

  Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

  Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.