Pavel Hruban

Pavel Hruban

Jsem katolický teolog. Pastorační asistent v Diecézní charitě Brno.

Strana 2

Blog
Cesta křesťanského života
Cesta křesťanského života

Zdá se, že v životě se nám nabízí mnoho cest, po kterých se můžeme dát. Ve své podstatě však existují pouze cesty dvě: cesta, která vede k Bohu a cesta, která se s ním míjí. Ale rovněž v rámci cesty k Bohu si můžeme zvolit různé „jízdní“ pruhy, které nás však dříve nebo později mohou dovést k odbočce, která nás ze zvolené cesty může vyvést.

Blog
Ke svatosti jsou povoláni všichni křesťané
Ke svatosti jsou povoláni všichni křesťané

Svatost je slovo, které v dnešním křesťanském slovníku moc nenajdeme, protože o jeho obsahu máme poněkud překroucenou představu. Přesto nezbývá než zdůraznit, že usilovat o svatost je povinností každého křesťana.

Blog
O ctnostech aktualizovaných pro dnešní dobu
O ctnostech aktualizovaných pro dnešní dobu

Zdá se mi, že o ctnostech jako dobrých návycích se v dnešní církvi a společnosti moc nemluví. Ani já jsem jim doposud ve svém životě a práci nevěnoval velkou pozornost. V několika posledních měsících jsem se přesvědčil o tom, že je to škoda.

Blog
O duchovním boji
O duchovním boji

O duchovním boji se v dnešní době příliš nemluví. A přece je to něco, co je pro život křesťana velmi důležité. V nedávné minulosti jsme prožili šestitýdenní postní dobu, Svatý týden a velikonoční svátky, v nichž slavíme Kristovu smrt a zmrtvýchvstání, které se mohou stát příležitostí k novému začátku. Začleňme do tohoto začátku i každodenní boj o svatost. Nebojme se. Není to nic, za co bychom se snad měli stydět.

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.