Ondrej Pavle

Ondrej Pavle

Autor študoval katolícku teológiu a filozofiu v Poľsku a promoval na Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2012 ako gréckokatolík. V roku 2014 obhájil titul doktor filozofie (PhDr.) v rigoróznom konaní na Trnavskej Univerzite a v roku 2022 titul doktor teológie (ThDr.) na Univerzite Mateja Bela. Je autorom monografie "Materializmus a monoteizmus v myslení dnešného človeka", čiastočne autobiografickej e-knihy "Kto píše čo píše" o cirkevnej situácii na Slovensku a knihy "Odtajená! Tajná cirkev" o pôsobení skrytej cirkvi na Slovensku pred a po roku 1989. V roku 2014 bol tajne vysvätený za kňaza skrytej cirkvi a z toho dôvodu bol následne nábožensky prenasledovaný. Je protagonistom myšlienky skrytej cirkvi v súčasnosti. Je ženatý a má dve deti.

  Strana 1

  Blog
  Vianoce 2023: Dobrý pastier sa narodil
  Vianoce 2023: Dobrý pastier sa narodil

  Oslava narodenín je pre človeka príležitosťou uvedomiť si viacero podstatných vecí. Okrem radosti z prežitého veku života je to príležitosť na vďačnosť Bohu za život, za rodinu, za zdravie, za priateľov, ale aj za dôstojný život v slobode...

  Blog
  Vianoce 2022: Božské sebadarovanie a Herodesov hriech
  Vianoce 2022: Božské sebadarovanie a Herodesov hriech

  Pred nami sú Vianoce. Pripomenieme si v nich betlehemský príbeh narodenia Ježiša Krista, ktorý sa plus mínus prekrýva so začiatkom nášho letopočtu. Okrem známych udalostí biblických paradoxov nám však tento príbeh ponúka isté archetypy, ktorými sa môžeme ocitať uprostred betlehemského príbehu i dnes.

  Blog
  Náboženská literatúra: Nová kniha o tajnej – skrytej cirkvi na Slovensku
  Náboženská literatúra: Nová kniha o tajnej – skrytej cirkvi na Slovensku

  Bežnému človeku sa pri slovách „tajná cirkev“ vynorí podzemné hnutie katolíckeho disentu z čias komunizmu. Možnože ešte mená ako František Mikloško, Vladimír Jukl alebo Silvester Krčméry či biskup Korec. Len málokto vie, že tajná-skrytá cirkev na Slovensku v rámci Československa zahŕňala desiatky tajných biskupov, stovky tajných kňazov a že táto časť cirkvi prežila aj pád železnej opony...

  Blog
  List pre kňazov na nedeľu Dobrého Pastiera / List biskupovi
  List pre kňazov na nedeľu Dobrého Pastiera / List biskupovi

  Veriaci aj kňazi sa musia vydať sa za Kristom nielen do chrámov, ale predovšetkým domov, každý do svojej Galilei. A vidieť Krista nielen pri oltári, ale aj v každom človeku pred nami. List jedného z biskupov kňazom na nedeľu Dobrého Pastiera dáva nádej, že postoj cirkvi k druhému človeku sa začal aj na Slovensku reformovať.

  Blog
  Synoda: Mať víziu
  Synoda: Mať víziu

  Pre formovanie k synodalite je potrebné mať víziu cirkvi budúcnosti. Slovenské vedenie cirkvi doposiaľ neukázalo žiadnu víziu budúcnosti, len nostalgiu z minulosti. Aj preto je u nás vyprázdnenie kostolov a odluka veriaceho od cirkvi stále viac nezvratným procesom.

  Blog
  Synoda: Treba dozrieť k ekumenizmu, ale zhora
  Synoda: Treba dozrieť k ekumenizmu, ale zhora

  Miešané manželstvá ani odlišné vierouky kresťanských denominácií nepredstavujú problémy v ekumenickom dialógu. Nezrelosť k ekumenizmu nie je problémom veriacich, ako skôr viacerých slovenských cirkevných predstaviteľov

  Strana 1
  Denník Svet kresťanstva

  Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

  Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.