Ondrej Pavle

Ondrej Pavle

Autor študoval katolícku teológiu a filozofiu v Poľsku a promoval na Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2012 ako gréckokatolík. V roku 2014 obhájil titul doktor filozofie (PhDr.) v rigoróznom konaní na Trnavskej Univerzite a v roku 2022 titul doktor teológie (ThDr.) na Univerzite Mateja Bela. Je autorom monografie "Materializmus a monoteizmus v myslení dnešného človeka", čiastočne autobiografickej e-knihy "Kto píše čo píše" o cirkevnej situácii na Slovensku a knihy "Odtajená! Tajná cirkev" o pôsobení skrytej cirkvi na Slovensku pred a po roku 1989. V roku 2014 bol tajne vysvätený za kňaza skrytej cirkvi a z toho dôvodu bol následne nábožensky prenasledovaný. Je zástancom deštrukturalizácie cirkvi a protagonistom myšlienky skrytej cirkvi v súčasnosti. Je ženatý a má dve deti.

  Strana 1

  Blog
  Náboženská literatúra: Nová kniha o tajnej – skrytej cirkvi na Slovensku
  Náboženská literatúra: Nová kniha o tajnej – skrytej cirkvi na Slovensku

  Bežnému človeku sa pri slovách „tajná cirkev“ vynorí podzemné hnutie katolíckeho disentu z čias komunizmu. Možnože ešte mená ako František Mikloško, Vladimír Jukl alebo Silvester Krčméry či biskup Korec. Len málokto vie, že tajná-skrytá cirkev na Slovensku v rámci Československa zahŕňala desiatky tajných biskupov, stovky tajných kňazov a že táto časť cirkvi prežila aj pád železnej opony...

  Blog
  List pre kňazov na nedeľu Dobrého Pastiera / List biskupovi
  List pre kňazov na nedeľu Dobrého Pastiera / List biskupovi

  Veriaci aj kňazi sa musia vydať sa za Kristom nielen do chrámov, ale predovšetkým domov, každý do svojej Galilei. A vidieť Krista nielen pri oltári, ale aj v každom človeku pred nami. List jedného z biskupov kňazom na nedeľu Dobrého Pastiera dáva nádej, že postoj cirkvi k druhému človeku sa začal aj na Slovensku reformovať.

  Blog
  Synoda: Mať víziu
  Synoda: Mať víziu

  Pre formovanie k synodalite je potrebné mať víziu cirkvi budúcnosti. Slovenské vedenie cirkvi doposiaľ neukázalo žiadnu víziu budúcnosti, len nostalgiu z minulosti. Aj preto je u nás vyprázdnenie kostolov a odluka veriaceho od cirkvi stále viac nezvratným procesom.

  Blog
  Synoda: Treba dozrieť k ekumenizmu, ale zhora
  Synoda: Treba dozrieť k ekumenizmu, ale zhora

  Miešané manželstvá ani odlišné vierouky kresťanských denominácií nepredstavujú problémy v ekumenickom dialógu. Nezrelosť k ekumenizmu nie je problémom veriacich, ako skôr viacerých slovenských cirkevných predstaviteľov

  Blog
  Synoda: Totalita do 21. storočia nepatrí!
  Synoda: Totalita do 21. storočia nepatrí!

  Sústredenie moci do rúk jednotlivcov vedie k tragédiám celých národov. Je na to dosť historických príkladov. Totalitné chúťky niektorých cirkevných predstaviteľov môže zakončiť jedine spoločné synodálne nasmerovanie cirkvi. V diskusii a skutočnom dialógu.

  Blog
  Synoda: Kto bude „misionárom“ koho?
  Synoda: Kto bude „misionárom“ koho?

  Byť partnerom v dialógu so svetom znamená vzdať sa pozícií, ktoré sme v skutočnosti nikdy nemali. Konzistentnosť viery a života je základ misie. „Neveriaci“ nás ale musia najskôr „obrátiť“

  Strana 1
  Denník Svet kresťanstva

  Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

  Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.