Ondrej Pavle

Ondrej Pavle

Autor študoval katolícku teológiu a filozofiu v Poľsku a promoval na Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2012 ako gréckokatolík. V roku 2014 obhájil titul doktor filozofie (PhDr.) v rigoróznom konaní na Trnavskej Univerzite a v roku 2022 titul doktor teológie (ThDr.) na Univerzite Mateja Bela. Je autorom monografie "Materializmus a monoteizmus v myslení dnešného človeka" a čiastočne autobiografickej e-knihy "Kto píše čo píše" o cirkevnej situácii na Slovensku. V roku 2014 bol tajne vysvätený za kňaza skrytej cirkvi a z toho dôvodu bol nábožensky prenasledovaný. Je zástancom deštrukturalizácie cirkvi a protagonistom myšlienky skrytej cirkvi v súčasnoti. Je ženatý a má dve deti.

Denník Svet kresťanstva