Miroslav Jozefiak

Miroslav Jozefiak

Manžel, otec rodiny, absolvent katolíckej teológie, hľadajúci hlbší zmysel života