Miriam Grossman

Miriam Grossman

Pracujem v oblasti univerzitného vzdelávania v Londýne. Zaujímam sa o verejné dianie tak v Británii ako aj na Slovensku. Rada cestujem a objavujem prvky kresťanského umenia, lokálne tradície, kultúru, prírodu.

Strana 1

Blog
Radostná hudba adventu
Radostná hudba adventu

Kresťanská adventná hudba, najmä chválospevy a chorály, sú nádherné, potešia dušu a pripravia srdce na radostnú udalosť narodenia Krista a to sa dá stihnúť aj v zhone predvianočných nákupov, upratovania a vypekania koláčov.

Strana 1