Milan Hudaček

Milan Hudaček

Autor je jezuitský kňaz. Od roku 2002 je činný v Bratislave

Strana 1

Blog
Xaveriáda 2021 - pešie putovanie do Kopčan
Xaveriáda 2021 - pešie putovanie do Kopčan

Slovenskí jezuiti pozývajú na päťdňové putovanie, ktoré je spojené s duchovnou obnovou na pešej ceste naprieč Záhorím. Stretnutím skupiny a východiskom cesty sú Bzince pod Javorinou pri Novom Meste nad Váhom.

Blog
Krehkosť prírody a priemyselné zásahy ľudskej spoločnosti
Krehkosť prírody a priemyselné zásahy ľudskej spoločnosti

S prebúdzajúcou sa prírodou sa aj v ľuďoch zobúdzajú myšlienky o potrebe jej ochrany. Pápež Fantišek zhrnul ekologickú problematiku dnešných čias do encykliky Laudato sí. Situácia vo svete sa nevyvíja rovnako. Priemyselné zásahy do prírody ničia pôvodné ekosystémy. Ekologický kolaps má dopad najmä na chudobných, ktorí sa nevedia brániť.

Blog
Evanjelizácia je nadčasovou úlohou
Evanjelizácia je nadčasovou úlohou

Dávať do súladu prácu a životy s princípmi viery sa Cirkev ​usiluje na nižších i stredných úrovniach. Na vyššej to robí súčasný pápež, ktorý stále viac prekvapuje svojou pohotovosťou reagovať jasne. Najnovšie častejšie opakuje slovo: skartácia. Ním kritizuje odpísanie veľkých skupín ľudí, ktorí sa dostali mimo spoločenského diania nie vlastnou vinou.​.. Svet často nereaguje a ukazuje sa hluchý a slepý. To nás ale nemá odradiť od úsilia pokračovať ďalej.

Blog
Ideový zápas o otvorenú spoločnosť po 25 rokoch
Ideový zápas o otvorenú spoločnosť po 25 rokoch

Priaznivci kresťansko-demokratickej politiky si tento rok pripomenuli na dve výročia. Najprv to bolo 25 rokov od vzniku Kresťanskodemokratického hnutia a v zapätí 15 rokov od vzniku Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie. Jedným z dôležitých plodov ich zápasu na scéne verejného života bol zápas...

Blog
Pluralita v kresťanstve
Pluralita v kresťanstve

Vďaka médiam sa vracajú na pretras témy, pri ktorých si uvedomujeme, že medzi slovenskými veriacimi nepanuje v názore na tú alebo onú vec jednoznačná zhoda. Aj názory na posledné referendum, ktoré podľa jedných bolo úspešné, podľa iných nebolo, demonštrujú pluralitné videnie problematiky vo veriacej...

Strana 1
Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.