Fascinujúci svet miništrantov

Kúzelné roky medzi škôlkou a pubertou vypĺňa obdobie tzv. triezveho realizmu. Deti sa vtedy začínajú zaujímať o skutočné dianie okolo seba. Spoznávajú...

Kúzelné roky medzi škôlkou a pubertou vypĺňa obdobie tzv. triezveho realizmu. Deti sa vtedy začínajú zaujímať o skutočné dianie okolo seba. Spoznávajú...

Starí rodičia all inclusive

Stáva sa, že máme strach pred prijatím role starého rodiča. V predstavách nadobúdame mylnú domnienku, že nás najbližší vytlačia na okraj diania a medz...

Stáva sa, že máme strach pred prijatím role starého rodiča. V predstavách nadobúdame mylnú domnienku, že nás najbližší vytlačia na okraj diania a medz...