Michal Lajcha

Michal Lajcha

9.9. 2018 som ako správca Farnosti Kľak odhlalil pamätnú tabuľu svojmu dávnemu predchodcovi Rudolfovi Kluchovi, ktorý zomrel v r. 1984, kedy som sa narodil. Klucha, záchranca 300 kľakovanov, vychoval na kľakovskej fare troch synov. Súčasne som spoluautorsky vydal knihu za dobrovoľný celibát: Tragédia celibátu - mŕtva manželka, ktorú som odprezentoval pri odhaľovaní pamätnej tabule. Súvis je zrejmý - keby Rímskokatolícka cirkev v 12.storočí nevypudila ženatých z kléru, Rudolf Klucha mohol mať zákonitú manželku, sviatostné manželstvo a súčasne kňazstvo. Dôsledkom vydania kníh bola (očakávaná) suspendácia - odobratie farnosti a zákaz kňazskej činnosti. Suspendácia je veľká daň, ale svedomie mi hovorilo, že nemám byť ľahostajný vo veci morbídneho, nebiblického, neantropologického kánonu 1042 Kódexu kánonického práva, ktorý definuje manželku ako jednoduchú prekážku k prijatiu sviatosti kňazstva. Smrť manželky ako cesta ku kňazstvu. Vážny rozpor s konaním Krista, ktorý Cirkev postavil na ženatom mužovi. Počas kňazského pôsobenia mi bola blízka teológia a štýl pápeža Františka - Cirkev ako dom zo skla, poľná nemocnica, otvorená Cirkev, ktorá vychádza na perifériu, oslovuje nielen prvoľavicových katolíkov, ale aj perifériu, Cirkev všeobíjmajúca, Cirkev pre všetkých, individuálny, nie legalistický prístup. Bavilo ma budovať mosty medzi profánnym a sakrálnym svetom. V súčasnosti sa venujem vydaniu našej knihy v svetových jazykoch.

Strana 1

Blog
Konšpirácie na vlastnej koži
Konšpirácie na vlastnej koži

Ak pseudonovinár nehľadá pravdu, ale už pred písaním článku ju vlastní, šíri zlobu ako stredoveký mor. Pisálkovi Grečovi zo Zem&Vek prekáža nielen wikipédia, Associated Press, ale aj jazyk tetovania – hebrejčina. Nie je za mnou žiadny Soros, ale „iba“ vlastné presvedčenie.

Blog
Ježiš neprišiel svet súdiť, ale spasiť (Kritika knihy Benediktova voľba)
Ježiš neprišiel svet súdiť, ale spasiť (Kritika knihy Benediktova voľba)

Spasiť znamená zachrániť. Áno, zachrániť aj liberálov, slniečkárov, lesbičky aj gayov, rovnako ako ortodoxných kresťanov. Univerzalita spásy sa prejavuje už pri pohľade na spektrum pri jasličkách klaňajúce sa Bohu - bábätku. Kresťania nemajú mať ambíciu zmeniť svet. Oni tým, že sú kresťania menia svet. Ak si to o sebe začnú myslieť, prestanú ho meniť, lebo ho začnú súdiť, čím je dialóg prerušený, možno aj stigmatizujúco. Výsledkom je uzavretie aj sveta aj "svetla". Biblický "svätý zostatok" či "maličké stádo" má počuť aj Kristovo "neboj sa!" (otvorenosti). Ak si "svätý zostatok" začne myslieť, že je svätý, prestane byť svätým, začne byť už len zostatkom. Zradikalizované a tým pádom aj zjednodušené čiernobiele videnie sveta a jeho problémov symbolicky vyjadruje extrémne odsudzovanie zlého Západu.

Blog
Aká je súvislosť medzi povinným celibátom a pedofíliou?
Aká je súvislosť medzi povinným celibátom a pedofíliou?

Oslabenie autentickosti, kredibility a dôveryhodnosti našej Cirkvi je skľučujúce, nehovoriac o zničených životoch obetí. Promiskuitný a pedofilný klérus je katastrofou pre pokoncilovú Cirkev. Zdobrovoľnením celibátu Rímskokatolícka cirkev „prečistí vzduch“. Vyznieva toxicky kontrastne, keď Cirkev, ktorá definuje samú seba „predsedajúca v láske“, má sexuálnych predátorov v radoch svojich klerikov.

Blog
Tragédie celibátu - mrtvá manželka
Tragédie celibátu - mrtvá manželka

Každý štamgast v každej slovenskej krčme ovláda argument, že za zákonom povinného celibátu sú majetky. Je to pravda, ale žalostne neúplná. Dnes už neplatí to, čo v stredoveku, veď máme právo, ako civilné, tak aj cirkevné. Každá farnosť má IČO, správca farnosti je fyzická osoba, farnosť právnická osoba, čiže je relatívne presne dané, čo komu patrí. Vyjadrené najjednoduchšie, aj keby bol kňaz v najbohatšej farnosti a mal aj desať detí a tú najmárnivejšiu manželku, dnes už by k úniku cirkevného majetku dochádzať nemohlo. Dôvodov stredovekého zákona absolutizácie celibátu (vypudenia ženatých z kléru) je oveľa viac. Tieto dôvody sa neskôr vznešene teologizovali. Dnes sa ide v 800 rokov vychodených koľajách, lebo je to pre všetkých pohodlnejšie.

Blog
Krst ako životný štýl
Krst ako životný štýl

Viera nie je prívesok, ale svetonázor, životný štýl, princíp, podľa ktorého sa rozhodujeme na životných križovatkách a v dilemách, je to cesta, ktorú si slobodne volíme.

Strana 1