Krst ako životný štýl

Viera nie je prívesok, ale svetonázor, životný štýl, princíp, podľa ktorého sa rozhodujeme na životných križovatkách a v dilemách, je to cesta, ktorú si slobodne volíme.

Viera nie je prívesok, ale svetonázor, životný štýl, princíp, podľa ktorého sa rozhodujeme na životných križovatkách a v dilemách, je to cesta, ktorú si slobodne volíme.