Matúš Hagara

Matúš Hagara

Som Campaign Manager CitizenGO Slovensko, podpredseda Kresťanskodemokratickej mládeže Slovenska a študent katolíckej teológie na Pápežskom teologickom inštitúte v Rakúsku.

Strana 2

Blog
Deň boja proti homofóbii a transfóbii alebo snaha o ideologickú kolonizáciu SR?
Deň boja proti homofóbii a transfóbii alebo snaha o ideologickú kolonizáciu SR?

Včera sa mi na nástenke objavilo viacero príspevkov s dúhovými farbami. (Dúhu mám rád, lebo predstavuje krásny meteorologický fenomén a zároveň biblicky znak zmluvy medzi človekom a Bohom, no v tomto kontexte som nadšený nebol.) Patrili tam aj príspevky niektorých ambasád a Kancelárie EP na Slovensku. Pripomínali si Medzinárodný deň boja proti homofóbii a transfóbii. Pár bodov, prečo považujem takýto počin za nerozumný.