Matúš Hagara

Matúš Hagara

Študent katolíckej filozofie a teológie na pápežskom inštitúte v Rakúsku. Absolvent Bc. matfyzu a Kolégia Antona Neuwirtha. Podpredseda Kresťanskodemokratickej mládeže Slovenska. Člen Spoločenstva Ladislava Hanusa.

Strana 2

Blog
Pravda vstala z mŕtvych a Silvo sa usmieva
Pravda vstala z mŕtvych a Silvo sa usmieva

"Kto však má v rukách moc, ten si myslí, že môže pravdu potlačiť. Zabiť. Alebo i ukrižovať. Ale pravda dosiaľ ešte vždy vstala i vstane z mŕtvych." Pocta Silvestrovi Krčmérymu na deň Kristovho zmŕtvychvstania.