Ignorovanie učiteľov je ignorovaním strednej vrstvy.

Tento rok si pripomíname 275 výročie korunovácie Márie Terézie, ktorá významné zreformovala školstvo na našom území, pretože v tom videla budúcnosť  a povznesenie národa. Dobré vzdelanie a učiteľský stav sa spájali vždy s vážnosťou, úctou a silnou strednou vrstvou.  

Tento rok si pripomíname 275 výročie korunovácie Márie Terézie, ktorá významné zreformovala školstvo na našom území, pretože v tom videla budúcnosť  a povznesenie národa. Dobré vzdelanie a učiteľský stav sa spájali vždy s vážnosťou, úctou a silnou strednou vrstvou.  

Sv. Terezka na Slovensku a v Petržalke. Prečo...?

Už v sobotu večer (9.2.2016), pred plánovaným nedeľným príchodom dorazili relikvie sv. Terezky do kostola 7-bolestnej Panny Márie v Petržalke. Práve vo chvíli mládežníckej akadémie a piesne s Terezkinými  textami „Mojím povolaním je láska“. Silná symbolika, ktorú by málokto naplánoval. Spolupatrónka Francúzka začala svoju misiu Slovenska v prototyp...

Už v sobotu večer (9.2.2016), pred plánovaným nedeľným príchodom dorazili relikvie sv. Terezky do kostola 7-bolestnej Panny Márie v Petržalke. Práve vo chvíli mládežníckej akadémie a piesne s Terezkinými  textami „Mojím povolaním je láska“. Silná symbolika, ktorú by málokto naplánoval. Spolupatrónka Francúzka začala svoju misiu Slovenska v prototyp...